Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

Małopolska Chmura Edukacyjna

Powiat Chrzanowski przystąpił do realizacji projektu

 pn. „Chrzanowskie I LO w Chmurze Edukacyjnej – VII edycja”

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna

 

Realizator projektu: I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie,
32-500 Chrzanów, ul. Piłsudskiego 14

Okres realizacji projektu: od 1 września 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku

 

Wartość projektu:85 967,50 w tym:

 •        współfinansowanie z UE: 73072,37 zł
 •        współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 8 596,75zł
 •        wkład własny Powiatu Chrzanowskiego: 4298,38 zł

 

W ramach projektu od października 2022 roku odbędą się zajęcia pozalekcyjne wykraczające poza podstawę programową kształcenia dla uczniów I LO w Chrzanowie. Grupą docelową projektu jest 60 uczniów I LO
 w Chrzanowie zainteresowanych udziałem w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych oraz kołach naukowych
 w czterech obszarach tematycznych: geografia, biologia, informatyka, fizyka. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli I LO w Chrzanowie przy współudziale nauczycieli akademickich. Z uczniami naszej szkoły współpracować będą:Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie.

 

Cel główny projektu:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 48 uczniów I LO w Chrzanowie
 z zakresu biologii, geografii, informatyki i fizyki oraz wzrost wykorzystywania technologii TIK w procesie edukacyjnym.

 

Biuro projektu:

I LO w Chrzanowie

32-500 Chrzanów

ul. Piłsudskiego 14

Tel/fax: 32 623 27 48

 

„Chrzanowskie I LO w chmurze edukacyjnej – VII edycja”

 
Dnia  1 września 2022 roku rusza kolejna edycja projektu w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.
 
W bieżącym roku szkolnym realizujemy zajęcia w następujących obszarach
tematycznych:
- zajęcia on-line: biologia, geografia, fizyka, informatyka
- zajęcia kół naukowych: biologia, geografia, fizyka, informatyka
 
Zachęcamy wszystkich do udziału w zajęciach i prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Formularz rekrutacyjny dostępny jest w sekretariacie szkoły, biurze projektu, na stronie internetowej szkoły. Wypełniony dokument (podpisany przez kandydata i rodzica) należy złożyć u nauczyciela przedmiotowego, w sekretariacie szkoły lub biurze projektu.
 
W razie pytań zapraszamy do biura projektu (pokój za sekretariatem), lub prosimy o kontakt z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w projekcie.

doc
plik doc - 366 KB

Powiat Chrzanowski przystąpił do realizacji projektu

 pn. „Chrzanowskie I LO w Chmurze Edukacyjnej – VI edycja”

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna

 

Realizator projektu: I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie,
32-500 Chrzanów, ul. Piłsudskiego 14

Okres realizacji projektu: od 1 września 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku

 

Wartość projektu: 57 915,00, w tym:

 •        współfinansowanie z UE: 49 227,75 zł
 •        współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 5 791,50zł
 •        wkład własny Powiatu Chrzanowskiego: 2 895,75 zł

 

W ramach projektu od października 2021 roku odbędą się zajęcia pozalekcyjne wykraczające poza podstawę programową kształcenia dla uczniów I LO w Chrzanowie. Grupą docelową projektu jest 60 uczniów I LO
 w Chrzanowie zainteresowanych udziałem w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych oraz kołach naukowych
 w czterech obszarach tematycznych: przedsiębiorczość, biologia, informatyka, fizyka. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli I LO w Chrzanowie przy współudziale nauczycieli akademickich. Z uczniami naszej szkoły współpracować będą: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie.

 

Cel główny projektu:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 48 uczniów I LO w Chrzanowie
 z zakresu biologii, przedsiębiorczości, informatyki i fizyki oraz wzrost wykorzystywania technologii TIK w procesie edukacyjnym.

 

Biuro projektu:

I LO w Chrzanowie

32-500 Chrzanów

ul. Piłsudskiego 14

Tel/fax: 32 623 27 48

 

 

doc
plik doc - 356.5 KB

„Chrzanowskie I LO w chmurze edukacyjnej – VI edycja”

 

Dnia  1 września 2021 roku rusza kolejna edycja projektu w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

 

W bieżącym roku szkolnym realizujemy zajęcia w następujących obszarach tematycznych:

- zajęcia on-line: biologia, przedsiębiorczość, fizyka, informatyka

- zajęcia kół naukowych: biologia,przedsiębiorczość, fizyka, informatyka

dla młodzieży z klas 1 i 2 liceum

 

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w dniach od 2 września 2021 roku do 17 września 2021 roku.

Zachęcamy wszystkich do udziału w zajęciach i prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie.

Formularz rekrutacyjny dostępny jest w sekretariacie szkoły, biurze projektu, na stronie internetowej szkoły. Wypełniony dokument (podpisany przez kandydata i rodzica) należy złożyć
 w nieprzekraczalnym terminie do 17.09.2021 roku u nauczyciela przedmiotowego, w sekretariacie szkołylub biurze projektu.

 

W razie pytań zapraszamy do biura projektu (pokój za sekretariatem), lub prosimy o kontakt
 z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w projekcie.

doc
plik doc - 365 KB

Powiat Chrzanowski przystąpił do realizacji projektu

 pn. „Chrzanowskie I LO w Chmurze Edukacyjnej – V edycja”

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna 

 

Realizator projektu: I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie,
32-500 Chrzanów, ul. Piłsudskiego 14

 

Okres realizacji projektu: od 1 września 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku

 

Wartość projektu: 86 891,25 zł, w tym:

 • współfinansowanie z UE: 73 857,56 zł

 • współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 8 689,12 zł

 • wkład własny Powiatu Chrzanowskiego: 4 344,57 zł

 

W ramach projektu od października 2019 roku odbędą się zajęcia pozalekcyjne wykraczające poza podstawę programową kształcenia dla uczniów I LO w Chrzanowie. Grupą docelową projektu jest 60 uczniów I LO
w Chrzanowie zainteresowanych udziałem w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych oraz kołach naukowych
w czterech obszarach tematycznych: przedsiębiorczość, biologia, informatyka, fizyka Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli I LO w Chrzanowie przy współudziale nauczycieli akademickich. Z uczniami naszej szkoły współpracować będą: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie.

 

Cel główny projektu:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 48 uczniów I LO w Chrzanowie
z zakresu biologii, przedsiębiorczości, informatyki i fizyki oraz wzrost wykorzystywania technologii TIK w procesie edukacyjnym.

 

Biuro projektu:

I LO w Chrzanowie

32-500 Chrzanów

ul. Piłsudskiego 14

Tel/fax: 32 623 27 48

 

doc
plik doc - 350 KB

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w  projekcie pn. „Chrzanowskie I LO w chmurze edukacyjnej- V edycja”


 

„Chrzanowskie I LO w chmurze edukacyjnej – V edycja”

 

Dnia 1 września 2020 roku rusza kolejna edycja projektu w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

 

W bieżącym roku szkolnym realizować będziemy zajęcia w następujących obszarach tematycznych:

- zajęcia on-line: biologia, przedsiębiorczość, fizyka, informatyka

- zajęcia kół naukowych: biologia, przedsiębiorczość, fizyka, informatyka

dla młodzieży z klas 1 i 2 liceum.

 

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w dniach od  3 września 2020 roku do 17 września 2020 roku.

Zachęcamy wszystkich do udziału w zajęciach i prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Formularz rekrutacyjny dostępny jest w sekretariacie szkoły, biurze projektu, na stronie internetowej szkoły. 

Wypełniony dokument (podpisany przez kandydata i rodzica) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 17.09.2020 roku u nauczyciela przedmiotowego, w sekretariacie szkoły lub biurze projektu.

 

W razie pytań zapraszamy do biura projektu (pokój za sekretariatem), lub prosimy o kontakt z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w projekcie.docx
plik docx - 64.4 KB

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

doc
plik doc - 364 KB

Załącznik nr 1- Formularz rekrutacyjny


 


Bezpłatne warsztaty weekendowe dla młodzieży szkolnej

 

Urząd Marszałkowski w Krakowie zaprasza młodzież szkolną na weekendowe warsztaty edukacyjne w terminie 22-24 listopada 2019 roku w obszarach tematycznych: informatyka, fizyka, chemia, język angielski, niemiecki, francuski, przedsiębiorczość, matematyka, matematyka z elementami rachunkowości, biologia, geografia, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, prawo.

 

O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 W ramach warsztatów Urząd Marszałkowski w Krakowie zapewnia: udział w warsztatach na uczelniach wyższych w Krakowie, Tarnowie, Suchej Beskidzkiej  w ramach wybranych obszarów tematycznych .

Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny. Urząd Marszałkowski zapewnia: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, opiekę, udział w warsztatach na uczelniach
 w godzinach dopołudniowych, program naukowy w godzinach popołudniowych.

 

Szczegółowe informacje i zapisy- księgowość szkolna (pokój za sekretariatem)

Termin zapisów upływa dnia 25 października 2019 roku.

 

Do dnia 10 listopada 2019 roku Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję i ustali listę osób zakwalifikowanych do wybranej formy wsparcia oraz listę uczestników rezerwowych
(w przypadku większej liczby chętnych od przyznanych szkole miejsc na warsztaty).

 

Uwaga: uczestnikiem warsztatów może być każdy uczeń szkoły, niezależnie czy uczęszcza na zajęcia chmurowe czy nie, który nie był w ubiegłych latach uczestnikiem warsztatów weekendowych lub letnich.


Przedłużenie rekrutacji do projektu Chrzanowskie ILO w chmurze edukacyjnej- IV edycja

 

W związku z wolnymi miejscami na zajęcia on-line z przedsiębiorczości , fizyki i informatyki decyzją Komisji Rekrutacyjnej rekrutacja do projektu zostaje przedłużona do dnia 30 września 2019 roku.


 

„Chrzanowskie I LO w chmurze edukacyjnej – IV edycja”

 

Dnia 2 września 2019 roku rusza kolejna edycja projektu w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

 

W bieżącym roku szkolnym realizujemy zajęcia w następujących obszarach tematycznych:

- zajęcia on-line: biologia, przedsiębiorczość, fizyka, informatyka

- zajęcia kół naukowych: biologia,przedsiębiorczość, fizyka, informatyka

dla młodzieży z klas 1 i 2 liceum

 

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w dniach od  3 września 2019 roku do 17 września 2019 roku.

Zachęcamy wszystkich do udziału w zajęciach i prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie.

Formularz rekrutacyjny dostępny jest w sekretariacie szkoły, biurze projektu, na stronie internetowej szkoły. Wypełniony dokument (podpisany przez kandydata i rodzica) należy złożyć
 w nieprzekraczalnym terminie do 17.09.2019 roku u nauczyciela przedmiotowego, w sekretariacie szkołylub biurze projektu.

 

W razie pytań zapraszamy do biura projektu (pokój za sekretariatem), lub prosimy o kontakt
 z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w projekcie.

 

doc
plik doc - 335.5 KB
doc
plik doc - 373.5 KB

Chrzanowskie I LO w chmurze edukacyjnej – III edycja”

 

Dnia 3 września 2018 roku rusza kolejna edycja projektu w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

 

W bieżącym roku szkolnym realizujemy zajęcia w następujących obszarach tematycznych:

- zajęcia on-line: biologia, geografia, fizyka, informatyka

- zajęcia kół naukowych: biologia, geografia, fizyka, informatyka

dla młodzieży z klas 1 i 2 liceum

 

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w dniach od  3 września 2018 roku do 17 września 2018 roku.

Zachęcamy wszystkich do udziału w zajęciach i prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie.

Formularz rekrutacyjny dostępny jest w sekretariacie szkoły, biurze projektu, na stronie internetowej szkoły. Wypełniony dokument (podpisany przez kandydata i rodzica) należy złożyć
 w nieprzekraczalnym terminie do 17.09.2018 roku u nauczyciela przedmiotowego, w sekretariacie szkołylub biurze projektu.

 

W razie pytań zapraszamy do biura projektu (pokój za sekretariatem), lub prosimy o kontakt
 z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w projekcie.

doc
plik doc - 653 KB

Informujemy, iż decyzją Komisji Rekrutacyjnej do projektu "Chrzanowskie I LO w chmurze edukacyjnej - III edycja" zakwalifikowano osoby - poniżej lista osób


 
 
Dokumenty rekrutacyjne do projektu "Chrzanowskie I LO w chmurze edukacyjnej- II edycja"

 

doc
plik doc - 1.3 MB
docx
plik docx - 76.6 KB

Sesja posterowa kół naukowych z biologii
 
 
14 czerwca 2017 roku odbyła się Sesja posterowa kół naukowych z biologii Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.
Poniżej fragment maila od dr Roberta Czuchnowskiego z Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego:

"Bardzo dziękuję wszystkim uczniom za udział w zajęciach kół naukowych z biologii w bieżącym roku szkolnym, a Państwu nauczycielom, opiekunom szkolnych kół za niemały trud i poświęcenie,  bez którego nie udałoby się tak sprawnie zrealizować projektu. 

Podsumowałem wyniki głosowania uczestników sesji posterowej kół naukowych z biologii. Wszystkie zespoły z dużym zaangażowaniem zaplanowały i bardzo sprawnie zrealizowały swoje własne projekty badawcze. Ich poziom był wysoki i bardzo wyrównany, co świadczy o dużej wiedzy, ale warto także zwrócić uwagę na kreatywność w doborze problemów badawczych. W ramach sesji zorganizowaliśmy konkurs na najlepszy projekt badawczy i jego prezentację. 

Z przyjemnością informuję Państwa, że bezapelacyjnie wygrali zespół uczniów z I LO w Chrzanowie pod kierunkiem Pani dr Bożeny Biercy realizujący projekt "Badanie preferencji termicznych patyczaka rogatego (Medauroidea extradentata)". Na drugim miejscu uplasował się zespół uczniów z LO w Wieliczce pod kierunkiem Pani mgr Marii Mielczarek realizujący projekt "Wpływ muzyki na ciśnienie i tętno człowieka". Natomiast 3 miejsce zajął zespół uczniów z IV LO w Olkuszu pod kierunkiem Pani mgr Anny Żuber realizujący projekt "Wpływ NaCl na kiełkowanie roślin". Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy, a wszyscy uczestnicy sesji kół naukowych certyfikaty."

Gratulujemy !!!

 

Warsztaty letnie 
w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna- nowy model nauczania”

Urząd Marszałkowski w Krakowie zaprasza młodzież szkolną na letnie warsztaty edukacyjne w terminie 25.06.2017-30.06.2017 w następujących obszarach tematycznych:

- warsztaty letnie z matematyki: 6 uczniów ze szkoły

- warsztaty letnie z przedsiębiorczości: 6 uczniów ze szkoły

- warsztaty letnie z informatyki: 6 uczniów ze szkoły

- warsztaty letnie z chemii: 6 uczniów ze szkoły

- warsztaty letnie z fizyki: 6 uczniów ze szkoły

- warsztaty letnie z biologii: 6 uczniów ze szkoły

 

W ramach warsztatów Urząd Marszałkowski w Krakowie zapewnia: udział w warsztatach na uczelniach wyższych w Krakowie w ramach wybranych obszarów tematycznych (Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Krakowska), transport, wyżywienie, zakwaterowanie, całodobową opiekę.

 

Lista miejsc ograniczona do 36 uczestników. 

 

Szczegółowe informacje i zapisy- księgowość szkolna (pokój za sekretariatem)

 

Termin zapisów upływa dnia 31 maja 2017 roku.

 

Do dnia 2 czerwca 2017 roku Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję i ustali listę osób zakwalifikowanych do wybranej formy wsparcia oraz listę uczestników rezerwowych
(w przypadku większej liczby chętnych od przyznanych szkole miejsc na warsztaty).

 

 


Zajęcia on-line z przedsiębiorczości w ramach projektu "Chrzanowskie I LO w chmurze edukacyjnej"
 
 
Uczestników zajęć on-line z przedsiębiorczości prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zajęć w roku kalendarzowym 2016. Przypominamy, iż najbliższe zajęcia odbędą się w  piątek - 28.10.2016 roku o godz. 7.30 w sali 44.
doc
plik doc - 318.5 KB

Harmonogram zajęć on-line z przedsiebiorczości


 

doc
plik doc - 329.5 KB

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w chmurze edukacyjnej w ramach projektu "Chrzanowskie I LO w chmurze edukacyjnej"


 

Dokumetacja rekrutacyjna projektu pt.: „Chrzanowskie I LO w chmurze edukacyjnej” 

 

 

 

doc
plik doc - 328 KB

Deklaracja uczestnictwa w projekcie pt.: „Chrzanowskie I LO w chmurze edukacyjnej” 

doc
plik doc - 1.2 MB

Formularz rekrutacyjny

doc
plik doc - 335.5 KB

Oświadczenie uczestnika projektu


Powiat Chrzanowski przystąpił do realizacji projektu

 pn. „Chrzanowskie I LO w Chmurze Edukacyjnej”

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1  Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna

 

Realizator projektu: I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie,
32-500 Chrzanów, ul. Piłsudskiego 14

 

Okres realizacji projektu: od 01.06.2016 roku do 30.06.2017 roku

 

Wartość projektu: 29 053,75 zł, w tym:

 •          współfinansowanie z UE: 24 695,68 zł
 •          współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 2 905,38 zł
 •          wkład własny Powiatu Chrzanowskiego: 1 452,69 zł

 

W ramach projektu od października 2016 roku odbędą się zajęcia pozalekcyjne wykraczające poza podstawę programową kształcenia dla uczniów I LO w Chrzanowie. Grupą docelową projektu jest 40 uczniów I LO w Chrzanowie zainteresowanych udziałem w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych oraz kołach naukowych w dwóch obszarach tematycznych: przedsiębiorczość oraz biologia. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli I LO w Chrzanowie przy współudziale nauczycieli akademickich. Z uczniami naszej szkoły współpracować będą: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

 

Cel projektu:

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów I LO w Chrzanowie z zakresu biologii i przedsiębiorczości przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych w procesie dydaktycznym oraz nabycie właściwych umiejętności potrzebnych na rynku pracy.

 

 

Biuro projektu:

I LO w Chrzanowie

32-500 Chrzanów

ul. Piłsudskiego 14

Tel/fax.: 32 623 27 48

 


Stacja meteorologiczna I LO Chrzanów

strona stacji meteorologicznej

 


Warsztaty weekendowe
w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna
dla młodzieży szkolnej

Urząd Marszałkowski w Krakowie zaprasza młodzież szkolną na warsztaty weekendowe w terminach 11-13 września oraz 18-20 września w następujących obszarach tematycznych:

 

- warsztaty weekendowe 2015 z matematyki: 8 uczniów ze szkoły/ po 4 na każdy z podanych terminów

 

- warsztaty weekendowe 2015 z przedsiębiorczości: 8 uczniów ze szkoły/ po 4 na każdy z podanych terminów

 

- warsztaty weekendowe 2015 z informatyki: 8 uczniów ze szkoły/ po 4 na każdy  z podanych terminów

 

- warsztaty weekendowe 2015 z chemii: 8 uczniów ze szkoły/ po 4 na każdy  z podanych terminów

 

- warsztaty weekendowe 2015 z fizyki: 8 uczniów ze szkoły/ po 4 na każdy  z podanych terminów

 

- warsztaty weekendowe 2015 z biologii: 8 uczniów ze szkoły/ po 4 na każdy  z podanych terminów

 

- warsztaty weekendowe 2015 w obszarze społeczeństwa obywatelskiego: 8 uczniów ze szkoły/ po 4 na każdy z podanych terminów

 

- warsztaty weekendowe 2015 w obszarze żywności i żywienia: 8 uczniów ze szkoły/ po 4 na każdy z podanych terminów

 

W ramach warsztatów Urząd Marszałkowski zapewnia: udział w warsztatach na uczelniach wyższych w Krakowie w ramach wybranych obszarów tematycznych, transport, wyżywienie, zakwaterowanie, całodobową opiekę.

 

Lista miejsc ograniczona do : 32 uczestników na warsztaty w dniach 11-13.09.2015

                                           32 uczestników na warsztaty w dniach 18-20.09.2015

 

Szczegółowe informacje i zapisy- księgowość szkolna (pokój za sekretariatem)

 

Termin zapisów upływa dnia 7 września 2015 roku - decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 

doc
plik doc - 502.5 KB

 

Zapraszamy do zapoznania się z filmem i spotem promocyjnym Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Film promocyjny

 

Film ten będzie emitowany w telewizji  - pełny plan emisji w pliku poniżej.

pdf
plik pdf - 51.8 KB

 


Rusza projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna – pilotaż”

 

Dnia 21 października 2014 roku o godzinie 7.30 rozpoczną się zajęcia on-line w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna- pilotaż z przedmiotów informatyka i fizyka.

Zajęcia z informatyki - sala 55, fizyka sala 44

 

Lista uczestników- w załączeniu


Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

xls
plik xls - 89.5 KB

Licealiści ze Staszica wyjechali na obóz naukowy

29 czerwca 2014 roku 39 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica wyjechało do Krakowa na tygodniowy obóz naukowy sfinansowany w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM – pilotaż”. 

Licealiści w godzinach dopołudniowych biorą udział w zajęciach z pracownikami dydaktycznymi krakowskich uczelni: AGH (grupa z fizyki i informatyki), UJ (matematyka, biologia), Politechnika Krakowska (chemia), Uniwersytet Ekonomiczny (przedsiębiorczość i społeczeństwo obywatelskie), Uniwersytet Rolniczy (żywność i środowisko). W programie przewidziane są również: jednodniowa wycieczka do Zakopanego (dla obszaru fizyki) lub Kopalni Soli w Wieliczce (pozostałe obszary tematyczne) a także realizacja programu kulturalno-poznawczego (tzw. „czas wolny”), w tym: wycieczka Trasą Królewską, wycieczka po krakowskim Kazimierzu, zwiedzanie podziemi Rynku Głównego.

Po powrocie z obozu uczniowie będą kontynuować pracę w kołach naukowych w szkole i będą mieli możliwość dalszego kontaktu z uczelniami za pomocą nowoczesnego sprzętu multimedialnego, który w najbliższym czasie zostanie zamontowany w szkole. 


Program Obozu Naukowego "Małopolska Chmura Edukacyjne" - dla wszystkich uczestników.

doc
plik doc - 45.5 KB

Harmonogram warsztatów - obaszar fizyka

pdf
plik pdf - 345.2 KB

Organizacja pięciodniowych warsztatów letnich w Krakowie

 

Termin: 29.06.2014 – 04.07.2014

 

Uczestnicy: 450 najzdolniejszych uczniów z 11 liceów oraz 450 najzdolniejszych uczniów z 10 techników (wyłonionych na podst. diagnozy uzdolnień lub przyjętych kryteriów rekrutacji)

Zapewnione świadczenia:

 •   transport,
 •   opieka pedagogiczna,
 •   zakwaterowanie w okolicach centrum Krakowa
 •   pełne wyżywienie
 •   jednodniowa wycieczka do Zakopanego (dla obszaru fizyki)
  lub Kopalni Soli w Wieliczce (pozostałe obszary tematyczne),
 •   realizacja programu kulturalno-poznawczego (tzw. „czas wolny”),
  w tym: wycieczka Trasą Królewską, wycieczka po krakowskim Kazimierzu, zwiedzanie podziemi Rynku Głównego.

 

Dzień 1

29 czerwca 2014 r. ( niedziela )

Plan dnia

Czas trwania

 Miejsce

1. Przyjazd uczestników

14:00 – 19:00

Miejsce zakwaterowania

2. Wspólna kolacja

19:00

Miejsce zakwaterowania

Dzień 2 - 4

30 czerwca 2014 r.( poniedziałek )  -  3 lipca 2014 r. ( czwartek )

Plan dnia (z wyjątkiem wyjazdu do Zakopanego
dla 1 grupy 50 os.)

Czas trwania

 Miejsce

1. Śniadanie

7:00 – 8:00

Miejsce zakwaterowania

2. Przejazd uczestników warsztatów letnich  na zajęcia na uczelniach

 

8:30 – 9:30

Przejazd z miejsca zakwaterowania na uczelnie wyższe

3. Zajęcia

9:30 – 13:00 /technika/

9:45 – 14:00 /licea/

Uczelnie wyższe na terenie miasta Krakowa

4. Przejazd uczestników warsztatów letnich na obiad

13:00 – 13:30

Przejazd z uczelni
do miejsca zakwaterowania

5. Obiad

13:30 – 14:30

Miejsce zakwaterowania

6. Czas wolny

14:30 – 16:00

Miejsce zakwaterowania

7. Przejazd w miejsce realizacji programu kulturalno- poznawczy

16.00 – 18.30

Przejazd z miejsca zakwaterowania do centrum Krakowa

8. Przejazd uczestników warsztatów letnich na kolację

18:30– 19:00

Przejazd do miejsca zakwaterowania

9. Kolacja połączona z programem integracyjnym

19.30 – 21.30

Miejsce zakwaterowania

Dzień 5

4 lipca 2014 r. ( piątek )

Plan dnia

Czas trwania

 Miejsce

1. Śniadanie

7:00 – 8:00

Miejsce zakwaterowania

2. Przejazd uczestników warsztatów letnich  na zajęcia na uczelniach

 

8:30 – 9:30

Przejazd z miejsca zakwaterowania
na poszczególne uczelnie wyższe

3. Zajęcia

9:30– 13:00 /technika/

9:45 –14:00 /licea/

Uczelnie wyższe na terenie miasta Krakowa

4. Przejazd uczestników warsztatów letnich na obiad

13:00 – 13:30

Przejazd z uczelni
do miejsca zakwaterowania

5. Obiad

13:30 – 14:30

Miejsce zakwaterowania

6. Wyjazd uczestników warsztatów letnich

do 15:30

Przewóz uczestników
z Krakowa do szkół ponadgimnazjalnych

 

Koła naukowe  - kontynuacja pracy zainaugurowanej w trakcie warsztatów letnich

 

 •   działalność kół od września 2014 r. do kwietnia 2015 r. (ok. 30 godzin łącznie);
 •   rekrutacja: ci sami uczniowie co na warsztatach letnich;
 •   opracowanie materiałów: pracownicy akademiccy;
 •   nadzór nad kołami: pracownicy akademiccy (procedura pzp), nauczyciele ze szkół;
 •   działalność kół oparta na e-learningowej platformie chmurowej;
 •   proponowana praca metodą projektu, który powinien zakończyć się najpóźniej w kwietniu 2015 r. (przed egzaminami maturalnymi oraz sesją egzaminacyjną na uczelniach):

- tematy z zasady powinny być tożsame z realizowanymi w trakcie warsztatów letnich,

- dopuszczalne jest „rozszerzenie”/modyfikacja  tematyki według potrzeb.


 

doc
plik doc - 97.5 KB