Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

 


Dni otwarte

 

15.09.2021          spotkania z rodzicami godz. 17.00

                           godz. 18.30 Rada Rodziców w sali 44