Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

Oferta!

 

     

Stanąłeś właśnie przed jednym z najważniejszych życiowych wyborów - do jakiej szkoły się udać po ukończeniu szkoły podstawowej. My też spotkaliśmy się kiedyś z tym dylematem, a nasz wybór był jak najbardziej słuszny - wybraliśmy 1LO im. St. Staszica w Chrzanowie. Teraz, jako starsi i bardziej doświadczeni koledzy możemy Ci doradzić i pomóc! Nasza szkoła z prawie stuletnią tradycją oferuje wysoki poziom nauczania, a co za tym idzie rewelacyjne przygotowanie do najważniejszego egzaminu w całej edukacji szkolnej - matury.

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie zajmuje wysokie miejsca w rankingu szkół w Małopolsce, to znaczy, że mamy nie tylko olimpijczyków na szczeblu centralnym ale również nasi uczniowie bardzo dobrze zdają maturę.

Nasz szkoła jest nastawiona na współpracę z uczelniami wyższymi:

AGH w Krakowie i Uniwersytetem Jagiellońskim – prowadzimy zajęcia online i koła naukowe z fizyki, informatyki, biologii i geografii – część tych zajęć odbywa się na uczelniach.

Nasi uczniowie jeżdżą również regularnie na zajęcia laboratoryjne z chemii na UJ.

My jesteśmy zadowoleni z naszego wyboru -obiecujemy, że Ty też, jeśli wybierzesz naszą szkołę na pewno nie pożałujesz!


1 września 1911 r. w murach naszej szkoły – wówczas Prywatnego Gimnazjum Realnego - rozpoczęło naukę zaledwie 51 uczniów. Z tamtych odległych czasów przetrwała nazwa Gimpel, często stosowana przez naszych dziadków, rodziców. Dzisiaj zmieniła się tylko nazwa na I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica i warunki do wykształcenia dużo większej liczby uczniów. Jednak niezmiennym pozostaje fakt, że duży nacisk kładziemy na wysoki poziom nauczania.

 

W bieżącym roku szkolnym przyjmiemy absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych, będą to oddzielne klasy pierwsze:

- absolwentów szkół podstawowych przyjmiemy do klas czteroletnich o następujących rozszerzeniach:

 • Matematyczna pod patronatem AGH (matematyka, fizyka, informatyka)
 • Matematyczna (matematyka, informatyka, j. angielski)

 • Medyczna pod patronatem Collegium Medicum UJ (biologia, chemia, matematyka)

 • Biologiczna (biologia, chemia, j. angielski)

 • Menedżerska (geografia, j. angielski, matematyka) – pod patronatem Wydziału Geografii i Geologii UJ

 •  Biznesowo-medialna (geografia, angielski, hiszpański)

 •  Filologiczno-społeczna (historia, j. polski, j. angielski) pod patronatem Wydziału Polonistyki UJ

 •  Prawno-społeczna (historia, j. polski, WOS) pod patronatem Wydziału Polonistyki UJ

 

 

Klasa Matematyczna pod patronatem AGH (matematyka, fizyka, informatyka) 

 Klasa Matematyczna (matematyka, informatyka, j. angielski)

 • Matematyka uczy nas logicznego i rozsądnego myślenia.
 • Ten profil ułatwi Ci dalszą naukę w celu zdobycia wykształcenia, na które jest aktualnie największe zapotrzebowanie na rynku pracy.
 • Wybór profilu z językiem angielskim rozszerzonym da Ci możliwość zdania egzaminu maturalnego  z tego przedmiotu na bardzo wysokim poziomie.
 • Wybór informatyki umożliwi Ci rozwijanie umiejętności funkcjonowania
  w skomputeryzowanym świecie.

 

Klsa Medyczna pod patronatem Collegium Medicum UJ (biologia, chemia, matematyka)

Klasa Biologiczna (biologia, chemia, j. angielski)

 • Uczniowie klasy medycznej będą mieli bezpośredni kontakt z uczelnią, udział w wykładach na terenie szkoły prowadzonych przez pracowników naukowych, wyjazdy na uczenie, a także zajęcia on-line i koła naukowe w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.
 • Zajęcia dotyczące mikrobiologii, prowadzone będą w laboratorium diagnostycznym Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.
 • Uczniowie tej klasy będą przygotowani do studiowania na Wydziale Lekarskim
  Collegium Medicum dzięki matematyce rozszerzonej, która jest wymagana w czasie rekrutacji na równi z biologią i chemią.

   

Klasa Menedżerska (geografia, j. angielski, matematyka)

Biznesowo-medialna (geografia, angielski, hiszpański)

 • Jesteś osobą kreatywną, otwartą, przebojową? Interesują Cię zjawiska gospodarcze a na rynku pracy widzisz się w roli pracodawcy?
 • Interesujesz sie otaczającym Cię światem. Lubisz podróżować? 
 • Klasa menedżerska lub medialna to idealny wybór dla Ciebie.
 • Wybierając naukę w tej klasie możesz wziąć udział w zajęciach on-line prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, w wyjazdach do laboratoriów i stacji badawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Absolwent klasy menedżerskiej będzie dobrze przygotowany do podjęcia studiów na kierunkach
  matematycznych, technicznych, ekonomicznych a klasy medialnej w kierunkach turystyka, stosunki międzynarodowe i inne.

    

Klasa Filologiczno-społeczna (historia, j. polski, j. angielski)

Klasa Prawno-społeczna (historia, j. polski, WOS)

 • Jeżeli chcesz stać się świadomym swoich praw obywatelem świata, a nabyte uniwersalne umiejętności dyskutowania, argumentowania, wnioskowania wykorzystać w różnych dyscyplinach wiedzy, nauki oraz licznych zawodach.
 • Edukacja w klasie z rozszerzoną historią, polskim i WOS przygotuje Cię do podjęcia studiów na wielu kierunkach, np. prawo, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, ekonomia, administracja ,socjologia, psychologia, europeistyka
  i inne.
 • Edukacja w klasie z rozszerzoną historią, polskim, angielskim umożliwi Ci podjęcie studiów na wielu kierunkach o charakterze prawniczym, społecznym czy filologicznym. Będziesz mógł /mogła studiować np: prawo, dziennikarstwo, psychologia filologie (angielska, niemiecka, sinologia, orientalistyka, iberystyka, skandynawistyka, arabistyka, bałkanistyka), archeologia, historia, edytorstwo, kulturoznawstwo, architektura informacji i wiele innych.

 

 

Dysponujemy bardzo dobrym zapleczem dydaktycznym i bazą sportową, dlatego nauka w naszej szkole nadal będzie się odbywała w trybie jednozmianowym.

 

Szkoła współpracuje z AGH poprzez:

 • organizację lekcji on line
 • kursy roku zerowego z matematyki, fizyki, chemii

 

W szkole uczniowie mogą rozwijać umiejętności w:

 • Kole Teatralnym (“Zemsta”, “Wesele”, “Pan Tadeusz”)
 • Gazetce Szkolnej "Nad Poziomy 2.0" - I m. “Mistrz Pismaków”
 • Uczniowskim Klubie Sportowym “Staszic”
 • Klubie Przedsiębiorczości
 • Klubie Kariery
 • Kole Krajoznawczym
 • Kole PCK
 • kołach naukowych
 • międzynarodowych wymianach młodzieży ze szkołami w Belgii i Niemczech

 

Uczeń wybiera dwa języki obce spośród:

 • j. angielski
 • j. niemiecki
 • j. francuski
 • j. rosyjski
 • j. włoski
 • j. hiszpański

Jesteśmy jedyną szkołą w Powiecie Chrzanowskim realizującą program DSD II.

 

Szkoła posiada certyfikat Deutsches Sprachdiplom i przygotowuje do egzaminu z j. niemieckiego DSD II.  Jest to certyfikat potwierdzający znajomość j. niemieckiego na poziomie C1, który umożliwi Ci odjęcie studiów w Niemczech, pomoże w staraniach o stypendium w Niemczech oraz zwiększy Twoje szanse na zatrudnienie na polskim lub europejskim rynku pracy.

 

 

Jeżeli planujesz studia na takich kierunkach, jak europeistyka, stosunkimiędzynarodowe, kulturoznawstwo, filologia,  politologia czy turystyka,studia za granicą przede wszystkim w krajach niemieckojęzycznych, pracęw międzynarodowej instytucji bądź po prostu pracę i życie za granicą, wybierz ofertę edukacyjną naszego liceum . Intensywna nauka językaniemieckiego w rozszerzonym wymiarze godzin w grupie DSD pozwoli Ci bardzodobrze opanować ten język. W klasie trzeciej będziesz mógł bezpłatnieprzystąpić do egzaminu DSD II i uzyskać Międzynarodowy CertyfikatJęzyka Niemieckiego. Zobacz naszą prezentację poniżej i sam się przekonaj.