Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

Co to jest DSD i jakie daje możliwości

*DSD II to najwyższy poziom egzaminu Republiki Federalnej Niemiec możliwy do osiągnięcia przez uczniów poza granicami Niemiec. Poziom w/g wytycznych Wspólnej Europejskiej Ramy Referencyjnej - C1. Na świecie dyplom DSD II posiada już ponad 14000 absolwentów. 

 

*Od 2008 roku dzięki inicjatywie: "Szkoły: Partnerzy przyszłości" wszystkie szkoły DSD należą do grona ponad tysiąca szkół objętych patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

 

*Egzamin DSD II jest bezpłatny! Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych
z przystąpieniem do egzaminu. Jest on finansowany przez Republikę Federalną Niemiec.
Jest to egzamin państwowy przewidziany dla uczniów liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się w gimnazjum  języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym.

 

*Uczniowie chcący zdawać egzamin DSD B2/C1 w liceach ogólnokształcących uczęszczają do grupy z poszerzonym profilem j. niemieckiego (6 godzin tygodniowo).
Jest to egzamin dla "całej klasy lub grupy"! Do tego egzaminu nie mogą przystąpić uczniowie, którzy chcieliby się do niego przygotowywać indywidualnie!*Dyplom DSD II jest "świadectwem znajomości języka niemieckiego, niezbędnym dla podjęcia studiów wyższych w Niemczech."


Z egzaminem DSD II i polską maturą można podjąć studia na każdym kierunku w Niemczech. 
Dyplom może być również przydatny dla studentów polskich uczelni, którzy będą chcieli 
i mieli możliwość wyjechać na stypendium do Niemiec. 

 

*Absolwent DSD II zwiększa swoje szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy. 

 

Przydatne linki:

ZfA - Centralny Wydział Szkolnictwa Za Granicą www.auslandsschulwesen.de

Schulen - Partner der Zukunft www.pasch-net.de

pdf
DSD
plik pdf - 1.9 MB

Deutsches Sprachdiplom - informacje


 

Wielki zaszczyt dla Niemieckiego Dyplomu Językowego (DSD)

 

Agata Kornhauser-Duda, małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, objęła honorowy patronat nad Niemieckim Dyplomem Językowym (DSD) w Polsce.

Dyplom Językowy Stałej Konferencji Ministrów Kultury, Nauki i Oświaty Landów Republiki Federalnej Niemiec opracowany przez Centralny Wydział Szkolnictwa za Granicą (ZfA) Federalnego Urzędu Administracyjnego uczniowie polskich gimnazjów i liceów uzyskują w wyniku egzaminu zdawanego na zakończenie trwającej kilka lat nauki języka niemieckiego obejmującej dwa poziomy. Obecnie ZfA oddelegował tutaj z Niemiec 18 nauczycieli i 2 doradców-konsultantów. Towarzyszą oni swoim polskim kolegom w przygotowaniach do egzaminu oraz w opracowywaniu zgodnego z projektem szkolnego programu nauczania języka niemieckiego. W programie DSD uczestniczy 98 szkół z całej Polski, z czego co roku przeszło 1.500 uczniów zdaje pomyślnie egzaminy DSD na obydwu poziomach (DSD I oraz DSD II). Pomyślnie zdany egzamin na poziomie DSD II dokumentuje wymaganą znajomość języka niemieckiego umożliwiającą podjęcie studiów w Niemczech.

W skali światowej Polska jest krajem o największej liczbie osób uczących się języka niemieckiego. Obecnie języka sąsiedniego kraju uczy się tutaj prawie 2,3 mln osób.


 

Certyfikat DSD II dla ILO

Nasze liceum  uzyskało certyfikat szkoły DSD,   przyznany przez Federalny Urząd Administracyjny
i Centralę Szkolnictwa Zagranicznego /ZfA/ w Berlinie, uprawniający do prowadzenia nauki języka niemieckiegoi przeprowadzania egzaminu DSD II. Odebrała go 14 marca 2014 roku pani dyrektor Bożena Bierca  na konferencji dyrektorów szkół DSD w Warszawie.