Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

mLegitymacja

 

Uczniowie chętni do skorzystania z usługi mobilnej mLegitymacji, mogą składać podania o wydanie kodów do aktywowania aplikacji.

Uczeń pełnoletni składa podanie samodzielnie.

Uczeń niepełnoletni składa podanie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego.

Do podania należy dołączyć zdjęcie legitymacyjne (będzie zwrócone wraz z wygenerowanym kodem) oraz przedstawić do wglądu wersję papierową legitymacji szkolnej.

 

W przypadku dużej liczby podań obowiązuje kolejność ich składania.

Chętnych zapraszamy!

docx
plik docx - 12.3 KB

https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna  - więcej informacji o mlegitymacji.

 


 

Regulamin Rady Rodziców

docx
plik docx - 23.7 KB

Regulamin Rady Rodziców I LO

Statut I LO

doc
plik doc - 591.5 KB

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych  

docx
plik docx - 26.8 KB

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych  

KONTRAKT - wycieczki szkolne

doc
plik doc - 35 KB

Kontrakt - wycieczki szkolne

Program pracy wychowawczo-profilaktycznej

doc
plik doc - 181 KB

Program wychowawczo - profilaktyczny rok szkolny 2023/2024

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

Ewaluacja całościowa szkoły


UBEZIECZENIE ROK SZKOLNY 2023/2024

 

pdf
plik pdf - 1.4 MB
pdf
plik pdf - 1.5 MB

Ubezieczenie rok szkolny 2022/2023

LIKWIDACJA SZKODY PRZEZ INTERNET

https://tuz.pl/likwidacja-szkod/


UBEZIECZENIE ROK SZKOLNY 2021/2022

 

pdf
plik pdf - 578.4 KB
pdf
plik pdf - 124 KB
pdf
plik pdf - 262.5 KB

 


 

Ubezpieczenie ucznia 2019/2020 i 2020/2021

pdf
plik pdf - 134.9 KB

Zakres ubezpieczenia

pdf
plik pdf - 578.4 KB

Ubezpieczenie EDU PLUS

pdf
plik pdf - 187.7 KB

Instrukcja zgłoszenia roszczenia Edu Plus 2020_2021

pdf
plik pdf - 136.1 KB
pdf
plik pdf - 158.3 KB
pdf
plik pdf - 278.7 KB

Ogólne warunki ubezpieczenia 2018/2019

pdf
plik pdf - 642.4 KB

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

pdf
plik pdf - 79.2 KB

Postaniwienia odmienne z tabelą

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia

Podstawa zawarcia ubezpieczenia:

- oferta w wariancie ze składką roczną 35 zł od osoby oraz OWU + postanowienia dodatkowe

 

 

Likwidacja Szkód:

 

 

  1.       Rodzic(Opiekun) może zgłosić szkodę bezpośrednio w placówce - druku zgłoszenia szkody (załącznik) oraz numer polisy (będzie dopiero nadany po wystawieniu polisy).

przyjmujemy wszystko, ja te szkody regularnie będę pobierał od placówki, w przypadku braku pełnej dokumentacji będziemy jako broker informować Poszkodowanych (Opiekunów).

 

  1.       Rodzic może zgłosić szkodę dziecka bezpośrednio w STU Ergo Hestia S.A.

a/ telefonicznie pod numerami 801 107 107 lub (58) 555 55 55

b/ na stronie internetowej www.ergohestia.pl

c/ w najbliższej placówce STU Ergo Hestia S.A.

 

  1.       Bezpośrednio w naszym biurze które mieści przy ul. Sikorskiego 1F poziom +1 w Chrzanowie

Czynne:

poniedziałek – piątek: 9:00 – 17:00

W każdą ostatnią środę miesiąca, biuro nieczynne.

tel.: 32 316 20 74

e-mail: libiaz@smsu.com.pl 

 

do zgłoszenia szkody bez względu na wybór sposobu niezbędne jest uzupełnienie druku zgłoszenia szkody (załącznik).


 

Dotyczy szkód za rok szkolny 2017/2018

pdf
plik pdf - 80.7 KB

Druk - zgłoszenie szkody ubezpieczenie od września 2017r.

pdf
plik pdf - 177.2 KB

Jak zgłosić szkodę?