Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

04.09.2023  Rozpoczęcie roku szkolnego (8.00 – klasy I, 9.30 – klasy IV, 10.30 – klasy III i o 11.30 klasy II) 

08.09.2023 Kiermasz podręczników na małej Sali gimnastycznej 

09.09.2023 Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Domu

                  Urbańczyka o godz. 10.00

15.09.2023 Rajd integracyjny klas pierwszych

10.10.2023 Udział w ćwiczeniach z zakresu postępowania z dużą liczbą poszkodowanych we współpracy

                  ze Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie

11.10.2023 Ślubowanie klas pierwszych w MOKSiR

23.10.2023 Premiera „Tajemnice starego Krakowa – Dom pana Bałuckiego” w wykonaniu uczniów I LO i

                  seniorów z UTW w Chrzanowie w MOKSiR w Chrzanowie

26.10.2023 Spektakl dla młodzieży „Tajemnice starego Krakowa – Dom pana Bałuckiego” w wykonaniu

                  uczniów I LO i seniorów z UTW w Chrzanowie w Sokole w Trzebini

9.11.2023 Koncert „Najpiękniejsza Polska nasza” w MOKSiR dla uczniów naszej szkoły z okazji święta 11

                listopada we współpracy z UTW w Chrzanowie

29.11.2023 Egzamin DSD II

4-11.01.2024 Matura próbna Nowa Era

23.12.2023-1.01.24 Zimowa przerwa świąteczna

12-25.02.2024 Ferie zimowe

1.03.2024 Noc w Liceum

15.03.2024 Dzień otwarty szkoły 

28.03–2.04.2024 Wiosenna przerwa świąteczna

26.04.2024 Zakończenie roku szkolnego klas czwartych

2.05.2024 Dzień wolny (odpracowany Nocą w Liceum)

7,8,9,13.05.2024 Matury pisemne (klasy I, II i III mają dni wolne od nauki)

.2024 Święto Patrona - data zostanie podana w późniejszym terminie

30.05.2024 Boże Ciało (dzień wolny od nauki)

31.05.2024 Dzień wolny (odpracowany dniem otwartym dla rodziców)

21.06.2024 Zakończenie roku szkolnego klas pierwszych, drugich i trzecich