Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

Dnia 1.12.2011 przypadła 100 rocznica nadania naszej szkole imienia Stanisława Staszica.

 

Jak doszło do tej rocznicy?

 

12 marca 1911 roku założono Towarzystwo Szkoły Średniej, której prezesem został hrabia Edward Mycielski. Było ono inicjatorem powstania Prywatnego Gimnazjum Realnego w Chrzanowie. Kilkuletnie starania o upaństwowienie szkoły przerwał wybuch I wojny światowej.
Zakończenie wojny, likwidacja galicyjskiego szkolnictwa i tworzenie jednolitego szkolnictwa polskiego przyczyniły się do ponowienia starań o upaństwowienie Gimnazjum. Rada Szkolna Krajowa oraz powołany z dniem 31 lipca 1919 roku nowy dyrektor szkoły Jan Pęckowski złożyli  do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wniosek o upaństwowienie szkoły. 
Decyzja zapadła we wrześniu 1919 roku, a jej ogłoszenie i nadanie Gimnazjum imienia Stanisława Staszica nastąpiło dnia 1grudnia 1919 roku. 
Duchowym patronem szkoły był św. Stanisław Kostka – corocznie, w dniu 13 listopada obchodzono uroczyście Jego święto.
Dnia 29 marca 1920 roku odbyło się ostatnie posiedzenie Towarzystwa Prywatnego Gimnazjum Realnego, które postanowiło cały majątek przekazać  na Skarb Państwa. Rozpoczął się okres rozbudowy i rozkwitu Państwowego Gimnazjum im. Stanisława Staszica.

 


Kalendarz Obchodów

 

10.11.2010 – odsłonięcie orła na budynku I LO

20.09.2010 – otwarcie hali sportowej

20.02.2010 - Obchody stulecia skautingu chrzanowskiego:


- odsłonięcie tablicy pamiątkowej w holu szkoły,
- uroczysty kominek harcerski.

 

 8.04.2010

 

- Klub Literacki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie – rozstrzygnięcie      konkursu literackiego na wspomnienia szkolne .

 

Harmonogram uroczystości obchodów 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Chrzanowie 24 września 2011 roku

 

8.00 – 8.30 - Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100 - lecie I LO w holu szkoły

8.30 -  9.00 - Przejście do kościoła św. Mikołaja

9.00 – 10.00 - Msza święta w kościele św. Mikołaja w intencji nauczycieli, uczniów i absolwentów I LO oraz poświęcenie sztandaru I LO

10.30 – 12.30  - Uroczysta akademia i koncert absolwentów na chrzanowskim rynku

12.30 – 13.00 - Przejście do budynku I LO

13.15 - Otwarcie wystawy filatelistycznej

Wystawa prac plastycznych absolwentów

Wystawa gazetki szkolnej "Gimpel"

Klub filmowy

Spotkania absolwentów

Wspomnienia o szkole

 

Imprezy towarzyszące

17.IX.2011 - Turniej międzypokoleniowy absolwentów w piłce koszykowej w hali sportowej I LO

21.IX – 13.XI.2011 - Wystawa pamiątek z I LO w Muzeum Ziemi Chrzanowskiej

24.IX.2011 - Bal Absolwentów 

1.X.2011  - Memoriał im. Bogusława Ziomka w piłce siatkowej

6 X.2011  - Spektakl „Balladyna” w wykonaniu uczniów I LO w sali teatralnej MOKSiR

13.X.2011  - Musical w wykonaniu uczniów I LO w sali teatralnej MOKSiR