Skład Rady Rodziców

Rada Rodziców

Rok szkolny 2019/2020

 

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca: Marzena Szach

Zastępca: Sławomir Prygiel

Sekretarz: Joanna Skowrońska

Skarbnik: Magdalena Hajdyła

 

Komisja Rewizyjna:

Marta Staszczyk

Izabela Kucia

Agnieszka Głowacz

 

 

1asp – Izabela Kucia

1bsp – Agnieszka Głowacz

1csp – Marzena Szach

1dsp – Marta Staszczyk

1esp – Anna Gomułka

1ag – Edyta Szczurek

1bg – Janusz Perończyk

1cg – Sławomir Prygiel

1dg – Jan Wałęga

1eg – Patrycja Kurek

2a – Marzena Kotela

2b – Elwira Jamróz

2c – Katarzyna Kmera

2d – Benedykt Bulek

2e – Katarzyna Dachowska

3a – Joanna Skowrońska

3b – Elżbieta Gawlikowska

3c – Zbigniew Kura

3d – Jarosław Cwaliński

3e – Marcin Koziołek

 

 

 Rada Rodziców:

 

Reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności szkoły.

Współpracuje ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania, pomocy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku.

Działa na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły, a w szczególności:

pozyskuje rodziców do czynnego udziału w realizacji programu, wychowania i opieki oraz udziela w tym zakresie pomocy szkole,

reprezentuje rodziców wobec dyrekcji szkoły i rady pedagogicznej, przedstawiając opinie i wnioski dotyczące wszystkich istotnych spraw szkoły

wspiera wykonanie zadań statutowych szkoły funduszami Rady Rodziców

 

 

Na co przeznaczane są pieniądze Rady Rodziców:

- przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy i olimpiady

- nagrody dla uczniów

- nagroda dla prymusa szkoły

- nagroda dla najlepszej klasy

- dofinansowanie gazetki szkolnej “Gimpel”

- dofinansowanie nagród w szkolnych konkursach

- wynajem sali teatralnej MOKSiR na ślubowanie klas pierwszych i zakończenie klas maturalnych

 

 

Konto Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy oddział Chrzanów

10 8444 0008 0000 0085 4182 0001

 

 

 

zamknij