Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

Rada Rodziców

Rok szkolny 2021/2022

 

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca: Marzena Szach

Zastępca: Grzegorz Kuczowicz

Sekretarz: Joanna Skowrońska

Skarbnik: Joanna Gucik

 

Komisja Rewizyjna:

Marta Staszczyk

Izabela Kucia

Ewa Dyba

 

 

1A         Godyń Urszula

1B          Olga Zakordoniec

1C          Anna Bochenek

1D         Barbara Mirek 

1E          Katarzyna Waligóra

1F          Edyta Banasik-Kosowska

2A         Joanna Skowrońska

2B          Ewa Walusiak-Kurek

2C          Monika Jędryka

2D         Ewa Dyba

2E          Jan Graboń

2F          Joanna Gucik

3Asp     Izabela Kucia

3Bsp     Ewa Stasiowska

3Csp     Marzena Szach

3Dsp     Marta Staszczyk

3Esp      Monika Kopeć

3Ag       Monika Pabis-Topa

3Bg        Agnieszka Wallentin-Janik

3Cg        Sławomir Prygiel

3Dg       Grzegorz Kuczowicz

3Eg        Patrycja Kurek

 

 

 Rada Rodziców:

 

Reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności szkoły.

Współpracuje ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania, pomocy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku.

Działa na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły, a w szczególności:

pozyskuje rodziców do czynnego udziału w realizacji programu, wychowania i opieki oraz udziela w tym zakresie pomocy szkole,

reprezentuje rodziców wobec dyrekcji szkoły i rady pedagogicznej, przedstawiając opinie i wnioski dotyczące wszystkich istotnych spraw szkoły

wspiera wykonanie zadań statutowych szkoły funduszami Rady Rodziców

 

 

Na co przeznaczane są pieniądze Rady Rodziców:

- przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy i olimpiady

- nagrody dla uczniów

- nagroda dla prymusa szkoły

- nagroda dla najlepszej klasy

- dofinansowanie gazetki szkolnej “Nad Poziomy 2.0”

- dofinansowanie nagród w szkolnych konkursach

- wynajem sali teatralnej MOKSiR na ślubowanie klas pierwszych i zakończenie klas maturalnych

 

 

Konto Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy oddział Chrzanów

10 8444 0008 0000 0085 4182 0001