Wzory pism szkolnych

Wzór usprawiedliwienia

Wzór zwolnienia z lekcji

Informujemy, że zmieniły się w naszej szkole sposób usprawiedliwiania zwolnień uczniów z lekcji.

Od 1 listobada 2013 roku będą one przyjmowane tylko wtedy jeśli są zgodne z załączonym formularzem.

 

pdf
66318

Wzór zgody dla uczestników zawodów sportowych

doc
25600

Wzór zgody na wycieczkę

Procedury zmiany rozszerzenia

Wniosek o zmianę rozszerzenia

zamknij