XX lecie

Był to okres, w którym szkoła funkcjonowała wyjątkowo dobrze. Zaplanowane prace poszerzające bazę lokalową były realizowane zgodnie z planem. Skutecznie nadzorował wprowadzenie ich w życie wieloletni dyrektor Gimnazjum, Jan Pęckowski. Stale zwiększała się liczba oddziałów szkolnych. Początkowo były to, w klasach wyższych, oddziały o profilu matematyczno - przyrodniczym i humanistycznym. Pod koniec lat dwudziestych spotykamy się z zapiskiem: "W szkole funkcjonowało 14 oddziałów humanistycznych", co sugeruje raczej, że pierwszy profil został zlikwidowany. Liczba uczniów w kolejnych latach (wg dostępnych nam informacji) wahała się od 312 do 574.

zamknij