Współcześnie

Na przełomie wieków w roku szkolnym  2000/2001 rozpoczęto przygotowania do obchodów 90-lecia szkoły. Przeprowadzono generalne remonty pionów i pomieszczeń sanitarnych. Ówczesny dyrektor Janusz Makuch rozpoczął starania o budowę hali sportowej.

 

Dla uczczenia jubileuszu i godnego wejścia w XXI wiek zaplanowano szkolną pielgrzymkę do Włoch. Trasa trwającej od 17 do 25 sierpnia 2001 r. wyprawy wiodła do San Marino, Loreto, Monte Cassino, Asyżu i Rzymu, gdzie pielgrzymi uczestniczyli w  audiencji u Ojca Świętego. Spotkanie z Papieżem ułatwili ojciec Konrad Hejmo i ówczesny proboszcz parafii Św. Mikołaja ks. prałat Stefan Misiniec. Na osobistej audiencji  Jan Paweł II pogratulował szkole jubileuszu 90lecia i przyjął statuetkę szkoły z wizerunkiem patrona Stanisława Staszica. 

31 maja 2001 r. w Dworku Zieleniewskich w Trzebini uczniowie pod opieką prof. Renaty Misz zorganizowali wieczór „Debiuty poetyckie”, rozpoczynający cykl imprez związanych z obchodami 90lecia  szkoły.

 

Główne uroczystości zaplanowano na 13 października 2001. Po mszy koncelebrowanej przez katechetów i absolwentów liceum , odbyła się akademia z udziałem władz powiatu chrzanowskiego i miast :Chrzanowa, Libiąża, Chełmka, Trzebini i Alwerni oraz wicekuratora oświaty Romana Kuźnickiego. Dyrektor Janusz Makuch odebrał z rąk Przewodniczącego Rady Miasta w Chrzanowie Piotra Solarskiego list intencyjny Rady o ufundowaniu tablicy pamiątkowej i nadaniu Jubilatce tytułu „ Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Ziemi Chrzanowskiej”. W części artystycznej wystąpił chór „Żaby”, którego dzieje wiążą się z historią szkoły oraz absolwenci Izabela i Konrad Szota, Jacek Ozimkowski i Marta Olszewska. Obchody zakończyło otwarcie  wystawy okolicznościowej w Muzeum „Dom Urbańczyka” i odsłonięcie tablicy pamiątkowej w budynku szkoły o następującej treści: „W dowód uznania za historyczną i społeczną rolę oraz krzewienie ponadczasowych wartości ogólnoludzkich w 90-lecie istnienia Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica – Rada Miejska w Chrzanowie”. 

1 września 2002 r. próg szkoły przekroczyli absolwenci trzyletnich gimnazjów. Kolejna reforma systemu oświaty ograniczyła czas nauki w szkole średniej typu ogólnokształcącego do trzech lat.

 

W roku szkolnym 2009/2010 nawiązano pierwsze kontakty z niemiecką szkołą Brillon w Nadrenii Północnej –Westfalii. Profesor Dorota Mołata, prof. Jadwiga Siepak, prof. Paweł Kowalczyk koordynują wymianę młodzieży. Formuła spotkań jest podobna do polsko-belgijskich.

 

W przygotowaniach do stulecia szkoły zaplanowano duży remont budynku i powstanie hali sportowej. Rozpoczęte w 2009 r. roboty termoizolacyjne zaprojektowane przez pracownię projektową Progresbud kosztowały 2 mln zł. Prace remontowe prowadzone przez firmę Thermobud przebiegały z ośmiomiesięcznym opóźnieniem ze względu na pogodę i zastrzeżenia konserwatora zabytków. Odnowiono elewację starego ceglanego budynku, a na nowej części położono tynki mineralne. Wymieniono większość okien, instalację CO i  elektryczną, drzwi wewnątrz obiektu, drzwi wejściowe, pomalowano korytarze. Całkowicie zmieniło się otoczenie za szkołą oraz przed jej frontem. Bibliotekę mieszczącą się w pawilonie, gdzie dawniej uczono wychowania technicznego, powiększono o stare garaże. Szkoła własnymi siłami przeprowadziła remont biblioteki, pracowni biologicznych, sekretariatu i siłowni.

 

            Na budowę hali sportowej powiat pozyskał 1 mln zł z Małopolskiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej urzędu marszałkowskiego, pozostałe 4,4 mln wyłożono z budżetu powiatu. Autorem projektu jest firma Progresbud, wykonawcą robót firma budowlana Murdza z Miechowa. Budowa hali trwała niemal rok Sala ma pełnowymiarowe boisko do koszykówki i siatkówki, boisko do piłki ręcznej oraz kort do tenisa. Jest połączona przewiązką z budynkiem szkoły oraz przejściem ze starą salą gimnastyczną. W nowym, kolorowym obiekcie jest widownia na 130 miejsc, szatnie z prysznicami, toalety, zaplecze dla nauczycieli i magazyn na sprzęt szkolny. Za budynkiem wygospodarowano teren na  otwarte boisko ze sztuczną trawą i trybunami.

 

Dziś budynek szkoły ze swoim otoczeniem jest ozdobą ulicy Piłsudskiego. A wnętrze szkoły po licznych adaptacjach i przeróbkach przypomina labirynt, w którym gubią się czasami nowi uczniowie. Między dwoma budowanymi w różnych okresach częściami jest różnica w wysokości i ilości kondygnacji, sal lekcyjnych jest dużo. Dla orientacji jedna z uczennic Dominika Bierca przygotowała „Mapę szkoły, czyli jak przetrwać pierwszy miesiąc nauki”. I jak trafić do poszczególnych pomieszczeń – 31 sal lekcyjnych, a w tym 2 pracowni komputerowych, 2 pracowni chemicznych, 1 pracowni geograficznej, 1 pracowni przysposobienia obronnego, 2 pracowni fizycznych, 8 pomieszczeń zapleczy pracowni, Sali audiowizualnej, kompleksu pomieszczeń biblioteki, gabinetu higienistki, siłowni, szatni oraz jadalni.

 

Uroczystość otwarcia Hali Sportowej 20 września 2010 przyciągnęła liczne grono gości, wielu przybyło z prezentami – sprzętem sportowym  . Przecięcia wstęgi dokonała dyrektor szkoły dr Bożena Bierca i Starosta Powiatowy  Janusz Szczęśniak.

 

6 października 2010 r. szkołę odwiedziła  grupa Żydówz Izraela. Pomysł spotkania narodził się trzy lata wcześniej, gdy szkołę odwiedziła przewodnicząca Towarzystwa Izrael – Polska pani Ilona Dworak - Cousin. Jej ojciec ukończył liceum im. Staszica w 1923 r. Liczne grono - 250 osób, odbywające programową wycieczkę do Polski szlakiem holocaustu, zwiedziło cmentarz żydowski w Chrzanowie oraz spotkało się w budynku liceum z młodzieżą polską, która przygotowała program artystyczny przybliżający kulturę polską. Dyskusje w małych grupach połączone z poczęstunkiem pozwoliły nawiązać osobiste kontakty. 

10 listopada 2010 r. z okazji Święta Niepodległości uroczyście odsłonięto Godło Państwowe na fasadzie budynku szkoły. . Autorem stylizowanego godła jest artysta plastyk Zbigniew Karnas z Pogorzyc. Orzeł wisiał nad wejściem do budynku przed wojną  do 1939 r. Jego zawieszenie i  symboliczne odsłonięcie przypieczętowało i uroczyście zamknęło przebiegający od  2009 r. remont i termoizolację sypiącego się budynku. Szkoła i jej otoczenie uzyskały nowy wygląd, pozwalający przywitać gości uroczystości jubileuszu stulecia

zamknij