Patron

Stanisław Wawrzyniec Staszic

 

Urodził się 6 listopada 1755r. w Pile. Był synem Wawrzyńca i Katarzyny Sztasziców.Stanisław miał dwoje braci: Andrzeja i Antoniego oraz siostrę Annę.

Gdy był jeszcze młody uczył się w szkole parafialnej w swoim ojczystym mieście potem w Poznańskiej szkole średniej następnie w seminarium duchownym, które ukończył święceniami kapłańskimi na przełomie lat 1778-1779. W 1779 r. wyjechał na studia zagraniczne do College Royal w Paryżu.

 

Po powrocie do kraju w 1781r. Staszic został wychowawcą synów Andrzeja Zamoyskiego.

 

Po roku 1795, gdy Polska została wymazana z mapy Europy , zajął się działalnością na rzecz rozwoju gospodarczego kraju oraz pracą naukową.

 

Staszic był jednym z czołowych reformatorów i uczonych polskiego oświecenia. Filozof, głoszący monistyczną koncepcję rozwoju świata. Działał na rzecz poprawy położenia chłopów. W 1812 r. zakłada Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze stając się tym samym prekursorem w dziedzinie spółdzielczości w Polsce.

 

Pod względem ideowym skłaniał się ku fizjokratyzmowi oraz panslawizmowi.Zwolennik gruntownych reform systemowych w I Rzeczypospolitej, w okresie Sejmu Wielkiego wspierał piórem zmiany przeprowadzane przez parlament.

 

Od 1808 r. prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

 

W 1816 r. założył Szkołę Akademiczno-Górniczą w Kielcach i Instytut Agronomiczny w Marymoncie.

 

W latach 1816-1824 odkrył złoża węgla kamiennego na terenie obecnej Dąbrowy Górniczej i zainicjował tam budowę kopalni.

 

Był mecenasem i promotorem wynalazcy Abrahama Sterna.

 

Zmarł 20 stycznia 1826r. Pochowany na terenie kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, znajdującego się na warszawskich Bielanach.

 

Do najwybitniejszych dzieł literackich Stanisława Staszica należą:

  • "Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego",
  • "Przestrogi dla Polski",
  • "O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski",
  • "Ród ludzki".

 

Dzięki Jego staraniom i hojnie ofiarowanym funduszom wzniesione zostały do dzis istniejące: Pałac Staszica oraz pomniki - Mikołaja Kopernika i ks. Józefa Poniatowskiego.Jest patronem AGH w Krakowie.

zamknij