Egzamin ustny

Część ustna składa się z:

 

  •  prezentacji tematu (z zakresu kultury, sztuki itd.), przygotowanego przez zdającego;

 

  •  przygotowania 3-5-minutowego referatu na temat, który zostaje przydzielony już w trakcie egzaminu (zdający ma dwadzieścia minut na przygotowanie się do niego).

 

Egzamin ustny odbywa się w styczniu.

zamknij