Egzamin pisemny

Część pisemna składa się z:

  •          rozumienia tekstu czytanego – zdający musi odpowiedzieć na pytania dotyczące podanego tekstu (żadne zadanie nie jest zadaniem otwartym);
  •          rozumienia ze słuchu – zdający odpowiada na pytania związane z nagranym i odsłuchiwanym jedno- lub dwukrotnie tekstem;
  •          napisania tekstu.

części egzaminu

elementy testu

czas trwania

Leseverstehen
(czytanie ze zrozumieniem)

 

dopasowanie tytułu do tekstu

 

testy jednokrotnego wyboru

 

70 min.

Hörverstehen
(rozumienie ze słuchu)

 

dopasowanie tytułu do słyszanego tekstu

 

testy jednokrotnego wyboru

 

40 min.

Schriftliche Kommunikation
(komunikacja pisemna)

 

forma pisemna na podany temat, zawierająca w sobie streszczenie, rozprawkę "za i przeciw" oraz rozprawkę z pytaniem o opinię


(temat zawiera grafikę, którą należy opisać i tekst do analizy)

 

120 min.

Mündliche Kommunikation
(komunikacja ustna)

 

dyskusja na wylosowany w trakcie egzaminu temat (zdający ma 20 minut tuż przed egzaminem na przygotowanie się do niego

 

prezentacja wcześniej wybranego tematu

 

20 min.

 

 

Egzamin pisemny odbywa się na początku grudnia.

zamknij