Dyrekcja

Dyrektor szkoły:

dr Bożena Bierca

 

Zastępca dyrektora:

mgr Anita Dębska - Tynior

zamknij