Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

 

 

PCK jest organizacją działającą na zasadzie dobrowolności, jej członkowie mogą decydować o stopniu zaangażowania się w działalność koła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do podstawowych zadań Szkolnego Koła PCK należy:

 

  •          wychowanie zdrowotne dzieci i młodzieży, które polega na zainteresowaniu zagadnieniami higieny i ochrony zdrowia, pogłębianiu wiadomości z zakresu higieny środowiska, żywienia oraz walki z hałasem, chorobami zakaźnymi, alkoholizmem, nikotynizmem i narkomanią,
  •          przysposobienie medyczno-sanitarne młodzieży poprzez naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach,
  •          prowadzenie działalności opiekuńczo- społecznej wyrażającej się w uczestnictwie w akcjach pomocy organizowanych przez PCK na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, biednych, wielodzietnych, niepełnych, ofiar klęsk żywiołowych, katastrof oraz ludzi bezdomnych, samotnych i chorych polegających najczęściej na udziale w zbiórkach pieniężnych,
  •          szerzenie idei Czerwonego Krzyża wśród młodzieży, mającej na celu popularyzowanie aktualnych zadań PCK i historii Czerwonego Krzyża. 

 

 

 

 

Dzień Walki z Głodem - 16 października


 

 

 

Akcje krwiodawstwa - listopad

 

Udział w turnieju  Młoda Krew Ratuje  Życie


 

 

 

Zbieranie żywności  w sklepach Biedronka 


 

 Tydzień PCK - maj  kwesta uliczna


 

 

 

Udział w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK


 

 

 

 

Udział w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia


 

 

Każdego roku  dnia 1 listopada nasza młodzież uczestniczy w kweście  Ratujmy Chrzanowskie Pomniki 

 

Tu przykład daje p. Dyrektor wraz ze Starostą Powiatu Chrzanowskiego