Komitet organizacyjny i darczyńcy

Lista osób pełniących honorowy patronat nad obchodami 100-LECIA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO:

 

ALEKSANDER GRZYBOWSKI - PRZEWODNICTWO HONOROWE

 

ADAM POTOCKI - STAROSTA POWIATU CHRZANOWSKIEGO

 

JANUSZ SZCZĘŚNIAK - DYREKTOR MGOKiR

 

RYSZARD KOSOWSKI - BURMISTRZ CHRZANOWA

 

AGATA SZUTA - I MAŁOPOLSKI WICEKURATOR OŚWIATY

 

Prof. Dr hab. Inż. Antoni Tajduś – rektor AGH 

 

MAREK SOWA – MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

 

KAZIMIERZ BARCZYK – PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

 

BOGUSŁAW MĄSIOR

 

KSIĄDZ ROMAN SŁOWEŃSKI - PROBOSZCZ PARAFII ŚW. MIKOŁAJA  

 

ZDZISŁAW WOŁOS - PREZES BANKU SPOŁDZIELCZEGO W CHRZANOWIE

 

PRZYJACIEL SZKOŁY -  IZABELLA POTEJKO – NOTARIUSZ, MIECZYSŁAW POTEJKO

 

BOŻENA BIERCA - DYREKTOR I LO W CHRZANOWIE  

   

ANITA DĘBSKA - TYNIOR

 

JANUSZ MIKUNDA

 

ARETA JARACZ

 

EUGENIUSZ KĘPIŃSKI

 

STANISŁAWA KRZYŻANOWSKA

 

HALINA ŁABUZEK

 

ZBIGNIEW MAZUR - DYREKTOR MUZEUM ZIEMI CHRZANOWSKIEJ 

 

ALICJA MOLENDA - WYDAWCA TYGODNIKA ZIEMI CHRZANOWSKIEJ „PRZEŁOM”

 

MARIA RADYM

 

MAREK ŚLIWA

 

 

Honorowy patronat nad uroczystościami objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej i Małopolskie Kuratorium Oświaty

Patronat medialny – Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej “Przełom” i Chrzanowska Telewizja Lokalna.

 


 DARCZYŃCY

 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim przyjaciołom i sympatykom za wsparcie finansowe.

 

 

Absolwenci  matura 1950
Absolwenci 1955 klasa 11 a b c
Aleksander Grzybowski
Anita Dębska Tynior
Barbara Piątek
Bożena Bierca
Dominik Kowalczyk
Emil Tobolski
Ewa Jędrysik
Fablok S.A.
Grupa TIM 
Izabella Potejko, Mieczyslaw Potejko
Janusz Krupnik
Jerzy Werner
Klasa II b 2010/2011
Klasa III a 2010/2011
Klasa III b  2010/2011
Klub Piłki Siatkowej
Krzysztof  Zubik
ks. K. Matuszyk
Marek Śliwa
Maturzyści 2010
Ocynkownia Śląsk S. z o.o. 
Piotr i Grażyna Tobolska
Piotr Kolasa
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie
Robert Maciaszek
Ryszard Bartel
Samorząd Uczniowsk
Telekomunikacja J. Pieczonka
Towarzystwo Ubezpieczeń PZM
Urszula Palka -viceburmistrz miasta Chrzanowa
Witold Sroka
Zbigniew Mazur

zamknij