Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

PROFILAKTYKA RAKA PIERSI

2018-11-12

W dniu 8 listopada 2018r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z uczennicami i uczniami na temat "Profilaktyka raka piersi". Prelekcję przedstawiła Pani Barbara Galus – pracownik Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, zajmująca się od wielu lat propagowaniem wiedzy na ten temat. Zajęcia prowadzone były w niezwykle interesujący sposób.

Celem spotkania było zwrócenie uwagi na konieczność wykonywania regularnych badań profilaktycznych i rolę zdrowego stylu życia w zapobieganiu nowotworom.

Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji na temat badań profilaktycznych, konieczności ich systematycznego wykonywania, czynników ryzyka, odpowiedzialności za własne zdrowie. Prelekcja została uzupełniona prezentacją technik samobadania piersi. Na szczególną uwagę zasługuje możliwość zbadania i obserwacji fantomów, które ukazywały typowe nieprawidłowości chorobowe piersi. Dziewczęta mogły dotykiem poszukać niepokojących zmian, guzków i wstępnie je zdiagnozować.Uczennice otrzymały ulotki z zakresu profilaktyki raka piersi oraz informujące krok po kroku jak należy wykonywać samobadanie piersi.