Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

Konferencja z okazji Dnia Wolontariusza

2018-11-29

5 grudnia 2018 roku o godz. 9.30 w sali wykładowej Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „Non scholae sed vitae discimus -Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się. Badanie wpływu pracy wolontariuszy na jakość życia mieszkańców Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Płazie”, który uzyskał dofinansowanie w ramach zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku pn. „Naukowe Inspiracje-Ciekawe i Kreatywne”.

Pomysłodawcą projektu badawczego była Kazimiera Żmudzińska dyrektorka Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Płazie, która od kilku lat współpracuje zarówno z I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Chrzanowie, jak i prof. Anetą Bac z Katedry Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, opiekuna Koła Naukowego Terapii Zajęciowej „Occupational Therapy”. Połączenie środowiska uczniowskiego i akademickiego dało możliwość poszerzenia działalności koła naukowego i realizacji nowego projektu badawczego, który pozwoli zarówno uczniom, jak i studentom rozwinąć kompetencje kluczowe - naukowe i społeczne. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Przyjaciele Staszica.

 

Terapeuci PDPS prowadzą terapię psychologiczną w celu poprawy stanu psychicznego mieszkańców i rozwoju ich osobowości, niwelują poczucie osamotnienia, opuszczenia oraz odizolowania, zapewniają poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia i życzliwości itp. Postawiono hipotezę, że regularna opieka wolontariuszy nad konkretnymi podopiecznymi może wpłynąć pozytywnie na poprawę jakości życia tych osób. Muszą to jednak być osoby spoza pracowników PDPS, najlepiej młodzi ludzie, którzy mają pozytywne nastawienie do życia. Mieszkańcy PDPS inaczej traktują osoby z „zewnątrz” niż znanych im pracowników. Dla podopiecznych zainteresowane ze strony wolontariuszy to wyróżnienie i większa mobilizacja.

 

W czasie konferencji zaprezentowana będzie publikacja podsumowująca realizację projektu.