Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

Konkurs wiedzy informatycznej i geograficzno - turystycznej

2015-01-08
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach:
 
"Idea społeczeństwa informacyjnego" -
Projekt INFORMATYKA OTWIERA DRZWI JUTRA
 
oraz
 
"Znaczenie turystyki w rozwoju regionalnym: -
Projekt UWOLNIJ WYOBRAŹNIĘ
 
POD PATRONATEM MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY 

 

Konkursy przeznaczone są dla uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych Małopolski.

 

 

Organizatorem jest Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. 

 

 

 

Konkursy odbędą się w dwóch etapach:

 

I etap - szkolny w dniu 28.01.2015r.

 

II etap - siedziba WSTiE w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, w dniu 11.03.2015r.  

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy (pobierz .doc) (pobierz .pdf)

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji konkursów znajdują się w regulaminie (pobierz). 

 

 

 

Główną nagrodą w każdym z konkursów są:

 

bezpłatne 3 lata lub 3,5 roku (Informatyka) studiów na wybranym kierunku

 

II miejsce bezpłatne 2 lata studiów na wybranym kierunku  

 

III miejsce bezpłatny rok studiów na wybranym kierunku   

 

w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. 

 

 

 

Zalecany wykaz podręczników do konkursu "Znaczenie turystyki w rozwoju regionalnym"

 

Z. Kruczek, Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Kraków 2005

W. Cabaj, Z. Kruczek, Podstawy geografii turystycznej, Kraków 2007

J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, Warszawa 1998

 

Z powyższych pozycji literaturowych obowiązują rozdziały dotyczące tylko województwa małopolskiego.

 

Atlas Turystyczny Małopolski. Kraków 2005 wyd. II  (to wydawnictwo dostępne jest w Internecie w całości)

Atlas geograficzny Małopolski

Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2010. wyd: Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2010 (tylko 3 działy:  Geografia, meteorologia;  Stan i ochrona środowiska; Kultura. Turystyka. Sport - z tego działu tylko zagadnienia dotyczące turystyki)

 

 

Zalecany wykaz podręczników do konkursu "Idea społeczeństwa informacyjnego"

 

Ewa Gurbiel i in.: Informatyka. Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Część 1 i 2. WSiP.

Grażyna Koba: Informatyka dla liceum ogólnokształcącego. Część 1 i 2. Wydawnictwo MiGra.

 

Przykładowe testy  "Znaczenie turystyki w rozwoju regionalnym" – I etap 

(pobierz)
    

 

Przykładowe testy  "Idea społeczeństwa informacyjnego" – I etap 

(pobierz)