Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

Projekt „# wyzwanie smog” zakończony

2024-06-18

7 czerwca 2024 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt badawczy           „# wyzwanie smog”, zrealizowany w ramach projektu „Usus magister est optimus - praktyka jest najlepszym nauczycielem”, który otrzymał dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na lata 2023-2024 pn. „Małopolska! Postaw na edukację”.

W czasie konferencji uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Chrzanowie z koła naukowego pod opieką pani Bożeny Bierca zaprezentowali przygotowane przez siebie referaty na temat smogu oraz wyniki pomiarów zebranych z czujników badających jakość powietrza zamontowanych na budynku I LO w Chrzanowie w ramach programu informacyjnego na rzecz czystego powietrza Edukacyjna Sieć Antysmogowa, które mierzą w trybie ciągłym następujące parametry na zewnątrz szkoły: stężenie pyłu PM2.5, stężenie pyłu PM10, temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne i wilgotność powietrza. Następnie przedstawili wyniki przeprowadzonej ankiety badającej poziom wiedzy mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego na temat smogu i jego wpływu na zdrowie człowieka. Ankieta została przeprowadzona na terenie szkoły wśród uczniów I LO w Chrzanowie oraz za pośrednictwem strony internetowej Tygodnika Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”.

Kolejnym punktem, na który wszyscy czekali był quiz na temat smogu oraz wręczenie nagród dla zwycięzców w quizie i za najlepszy plakat na temat smogu. W konkursie na plakat najlepsze miejsca zajęli:

I miejsce Dominika Opyd 1a

II miejsce Adam Ćwiklicki 1c i Ewa Rams 2a

III miejsce Antonina Stolarz 2e i Szymon Bębenek 1a

IV miejsce Anna Założna 1c

Zwycięski plakat został wydrukowany w drukarni i będzie rozwieszony w miejscach publicznych.

Wyniki opracowane przez uczniów zostały wydane w formie publikacji, którą otrzymali wszyscy uczestnicy konferencji.

Konferencja odbyła się pod Patronatem Honorowym: Członka Zarządu Województwa Małopolskiego.