Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

500 drzew posadzone!!!!

2024-04-29

 W związku z niedawno obchodzonym Światowym Dniem Ziemi, klasa I c wzięła udział w niecodziennej lekcji w terenie. W ramach akcji "Sądzimy drzewa" zorganizowanej przez Nadleśnictwo Chrzanów, młodzież miała okazję nie tylko zapoznać się z rodzajami drzew i ich wymaganiami oraz sprzętem do ich mierzenia, ale co najważniejszych przyczynić się do zalesienia okolicy, sadząc 500 drzew - sosen !!!! Bardzo dziękujemy Nadleśnictwu Chrzanów oraz Pani Leśnik Annie Rejdych za wspaniałą lekcję w terenie.