Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

2024-03-26

Stypendium UJ zostało stworzone w celu wspierania rozwoju naukowego i osobistego osób uzdolnionych, osiągających znaczące wyniki w nauce i/lub prowadzących badania naukowe, bądź też utalentowanych artystycznie, chcących rozpocząć studia na naszej uczelni.

Laureatom Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego zapewniamy:

  • stypendium w wysokości 2100 zł miesięcznie, przyznawane na cały okres jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • uzyskanie maksymalnego wyniku kwalifikacji w rekrutacji na studia na wybranym przez Stypendystę kierunku (poza kierunkami prowadzonymi przez Collegium Medicum UJ);
  • możliwość realizacji programu studiów według indywidualnego planu lub programu studiów;
  • opiekę naukową nauczyciela akademickiego UJ;
  • gwarancję miejsca w akademiku.

Nabór wniosków w konkursie o Stypendium trwa do 15 kwietnia 2024 roku. W tym czasie kandydat powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać drogą mailową dokumenty i przygotowane przez siebie materiały.

Konkurs o przyznanie stypendium składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie Kapituła Stypendium dokonuje selekcji zgłoszeń na podstawie dostarczonych materiałów. W drugim etapie Kapituła prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, podczas których będą oni mogli dodatkowo zaprezentować swoje osiągnięcia oraz zainteresowania, pomysły, projekty i plany, które chcieliby zrealizować, studiując na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Rocznie oferujemy 7 stypendiów. 

Do udziału w konkursie zapraszamy:

  • uczniów klas maturalnych;
  • absolwentów liceum/technikum, którzy ukończyli szkołę średnią nie dawniej niż w 2021 r. i nie podjęli studiów;
  • studentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli szkołę średnią nie dawniej niż w 2020 r., i chcą podjąć studia drugiego stopnia.

O korzyściach płynących z naszego Stypendium najlepiej opowiadają sami Stypendyści:  stypendia.uj.edu.pl/stypendium-uj/materialy-informacyjne.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat Stypendium oraz z jego regulaminem, umieszczonymi na stronie stypendia.uj.edu.pl. Chętnie udzielimy odpowiedzi na ewentualne pytania – jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem fundusze.stypendialne@uj.edu.pl lub numerem telefonu (+48) 12 663 26 29.