Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

Zajęcia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

2024-03-22

22 marca to dzień, w którym obchodzimy Światowy Dzień Wody. Tym razem obchody zostały połączone z wyjazdem klasy 1f do Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. 

Pierwszą atrakcją wyjazdu było spotkanie ze Smokiem Wawelskim (na fotografii). Nastepnie odbyły się warsztaty w laboratoriach Instytutu. Badaliśmy sklad chemiczny czy przewodność elektryczną wody. Obserwowaliśmy reakcje chemiczne z użyciem kwasu solnego Analizowaliśmy funkcje gleb czy rodzaje osadów eolicznych. Pod mikroskopami badaliśmy próbki gleb i preparatów dendrochronologicznych, poznaliśmy także działenie tunelu areodynamicznego w badanich geograficznych i kosmicznych.

Na zakończenie wyjazdu odwiedziliśmy Centrum Edukacji Przyrodniczej, gdzie zapoznaliśmy się z wystawami dotyczącymi historii życia na Ziemi, geologii dynamicznej, mineralogii, antropologii, systematyki zwierząt czy biogeografii. 

Po pełnym wrażeń i nowej wiedzy wyjeździe wróciliśmy do Chrzanowa. Czekamy na kolejne wyjazdy i wycieczki.

Uczniowie klasy 1f