Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

Spotkanie z pracownikiem Akademii Górniczo-Hutniczej dr Julianem Janusem

2024-03-08
We czwartek 7 marca 2024 roku, uczniowie klas matematycznych IA, IIA, IIIA, IVA, spotkali się z dr Julianem Janusem. Pan doktor jest adiunktem dydaktycznym na Wydziale Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Na wykładzie omówiono zasady rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, cel patronatu AGH, zasady organizacji trzystopniowej ogólnopolskiej olimpiady pod nazwą „O Diamentowy Indeks AGH”, która realizowana jest w zakresie pięciu przedmiotów: matematyki, informatyki, fizyki, chemii i geografii z elementami geologii. Laureaci olimpiady przyjmowani są na studia w AGH z pominięciem procedury rekrutacyjnej. Po omówieniu zasad rekrutacji dr Janus wygłosił wykład na temat indukcji matematycznej. Spotkania z pracownikami AGH są organizowane systematycznie w ramach patronatu AGH.