Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

Warsztaty nt. Smogu na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2024-03-09

6 marca 2024 roku uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Chrzanowie z koła naukowego prowadzonego przez panią Bożenę Bierca odwiedzili Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W Pracowni Chemicznego Monitoringu Środowiska i Badań Środowiska Pracy Zakładu Chemii Środowiska uczniowie poznali różne metody badań powietrza, zwiedzili pracownię GC/MS oraz pracownię spektroskopową. Wiedzę zdobytą podczas bardzo ciekawych warsztatów zorganizowanych przez pana dr hab. Andrzeja Adamskiego, prof. UJ, będą mogli wykorzystać w czasie realizacji własnego projektu badawczego „# wyzwanie smog”.Korzystając z okazji grupa odwiedziła również Zakład Cytologii i Embriologii Roślin Instytutu Botaniki, gdzie wzięła udział w warsztatach w laboratorium molekularnym i laboratorium kultur in vitro prowadzonych przez panią dr Justynę Żabicką i panią dr Dagmarę Kwolek.

Największą niespodzianką dla wszystkich było zaproszenie przez prof. Adamskiego na lunch do wydziałowego bufetu, gdzie serwują wyśmienitą pizzę.Pomimo deszczowej pogody wyjazd był bardzo udany.

Wyjazd odbył się w ramach projektu „Usus magister estoptimus - praktyka jest najlepszym nauczycielem”, który otrzymał dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na lata 2023-2024 pn. „Małopolska! Postaw na edukację”.

Przypominamy wszystkim o trwającym konkursie na plakat „# wyzwanie smog”.