Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022
2024-02-09

Rok 2024 ogłoszony został rokiem Marka Hłaski. Wydarzenie to stało się inspiracją dla zorganizowania konkursu literackiego przez bibliotekę I LO. Konkurs odbył się 08.02.2024 r. i miał charakter zmagań drużynowych. Pytania dotyczyły biografii i twórczości pisarza, m.in. opowiadania „Pierwszy krok w chmurach”. Uczniowie okazali się świetnie przygotowani, dlatego Jury w składzie: Prof. Marzena Brożek, Prof. Anna Kawala-Dudek oraz Prof. Barbara Janda miało problem z wyłonieniem zwycięzców. Ostatecznie konkurs wygrali reprezentanci klasy 2C: Ania Barwa, Marcin Burda, Jagoda Kaczmarczyk. II miejsce wywalczyły dziewczyny z klasy 2B, natomiast miejsce trzecie zajęły eq aequo drużyny z klas 1A i 2B. Gratulujemy takich wyników i naprawdę świetnego przygotowania do konkursu!