Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

Zajęcia w laboratorium na Wydziale Chemii UJ

2024-02-08

W piątek 2 lutego mieliśmy kolejne zajęcia w laboratorium na Wydziale Chemii UJ. Przeprowadzaliśmy analizę kationów i anionów wchodzących w skład badanej substancji. Obserwowaliśmy rozpuszczanie lub wytrącanie osadów, zabarwianie się mieszaniny reakcyjnej na odpowiedni kolor bądź wydzielanie gazu. Ciekawe były reakcje barwienie płomienia palnika – technika stosowana w chemicznej analizie jakościowej polegająca na umieszczaniu próbki w płomieniu palnika i obserwowaniu zmian zabarwienia płomienia. Dziękujemy prowadzącym zajęcia: pani dr Zofii Olech i panu dr Piotrowi Legutko.