Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

Zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemii UJ

2024-01-19

Kolejne zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemii UJ odbyły się 12 stycznia. Uczniowie klasy 3c i 3d wykonywali doświadczenia pod opieką pani dr Zofii Olech i pana dr Piotra Legutko. Tematem tych zajęć było oznaczania anionów. Uczniowie mogli uzupełnić i wzbogacić wiedzę z chemii. Udział w zajęciach daje możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.

Bardzo dziękujemy prowadzącym zajęcia pracownikom UJ.

Opiekę nad młodzieżą sprawuje pani Barbara Malik.