Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

AGH projekt „ Inżynieria Metali – warto !”

2023-12-01

21 listopada 2023 roku, uczniowie klasy I A i II D  byli gośćmi Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH w ramach projektu Inżynieria Metali – warto !.  Projekt jest  finansowany ze środków MEiN. Słowo wstępne na przywitanie wygłosił Prodziekan ds. Kształcenia i Studenckich WIMiIP dr inż. Grzegorz Michta. Potem  dr inż.  Michta wygłosił wykład: Co metal ma w środku – mikroskopia świetlna i elektronowa. Następnie prof. Tomasz Kozieł wygłosił wykład: Szkła metaliczne, czyli do czego prowadzi bałagan wśród atomów? O godzinie  12.00- wykład wygłosiła  dr inż. Joanna Karbowniczek: Materiały stosowane w medycynie - praca dla inżyniera - jak odbudować kość i zrobić inteligentny opatrunek? Po wykładach uczniowie  odwiedzili   laboratoria WIMiIP  w których oglądali mikroskopy elektronowe. Największym mikroskopem jest Titan powiększa aż 3 miliony razy, z oczywistych względów badana próbka musi być odpowiednio mała - przygotowuje się ją pod innym mikroskopem, gdyż nie widać jej gołym okiem.