Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

PROFILAKTYKA CYBERPRZEMOCY

2023-11-16

Kontynuując coroczne spotkania - 15 listopada 2023 roku, w naszej szkole odbyła się prelekcja profilaktyczna dla uczniów klas pierwszych i drugich o tematyce „Cyberprzemoc - zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu”. Zajęcia przeprowadziła– P. Kinga Korbel i P. Grzegorz Martens z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie. Prelekcja miała na celu edukację prawną młodzieży w zakresie cyberprzemocy. Podczas zajęć został bardzo szczegółowo omówiony wątek mobingu elektronicznego, nagabywania, cyberbullingu, sextingu, groomingu. Prowadząca uświadomiła młodzież, że Internet, poczta elektroniczna, serwisy społecznościowe i komunikatory są często wykorzystywane do straszenia, szantażowania, nękania lub rozsyłania kompromitujących filmików lub zdjęć innych osób. W sieci dochodzi do licznych zachowań agresywnych, czy aspołecznych, w których młodzi ludzie są nie tylko ofiarami, ale coraz
częściej sprawcami. Zastanówmy się dobrze, zanim umieścimy treści w Internecie i na prywatnych grupach.