Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

Konferencja naukowa „Transmedialne i multimodalne narracje i dyskursy w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych. Wolność – odpowiedzialność – bezpieczeństwo w języku i postawach Polaków w XXI wieku”

2023-11-09

W dniach 07-08 listopada 2023 r. uczniowie klas humanistycznych 3F, 1G, 2G, 1I oraz wybrani do aktywnego udziału w panelu dyskusyjnym uczniowie z różnych klas wzięli udział w konferencji naukowej „Transmedialne i multimodalne narracje i dyskursy w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych. Wolność – odpowiedzialność – bezpieczeństwo w języku i postawach Polaków w XXI wieku” organizowanej przez Polską Akademię Umiejętności oraz Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Nasza młodzież prezentowała wyniki ankiety na temat bezpieczeństwa w sieci oraz włączyła się w dyskusję na temat zagrożeń związanych z użytkowaniem Internetu. Organizatorami i prelegentami konferencji byli m.in. Prof. dr hab. Maciej Kawka oraz Prof. dr hab. Sławomir Dudzik – absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Chrzanowie. Za przygotowanie i przeprowadzenie ankiet, opracowanie wyników oraz opiekę nad młodzieżą odpowiedzialne były: Marzena Brożek, Barbara Janda, Aleksandra Marzec.