Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

Warsztaty laboratoryjne na Wydziale Chemii UJ

2023-11-07

27 października rozpoczęliśmy cykl zajęć laboratoryjnych na Wydziale Chemii UJ. W zajęciach biorą udział uczniowie klasy 3c i 3d pod opieką pani Barbary Malik. Warsztaty laboratoryjne prowadzą pracownicy Wydziału Chemii UJ -  dr Zofia Olech i dr Piotr Legutko. Na pierwszych zajęciach uczniowie zostali wprowadzeni w podstawy pracy w laboratorium i wykonywali samodzielnie pierwsze doświadczenia. Byliśmy zachwyceni nowoczesnymi laboratoriami, w których mogliśmy poszerzać wiedzę i zdobywać nowe doświadczenia.