Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

STASZICOWE SPOTKANIA Z HISTORIĄ – POWSTANIE STYCZNIOWE

2023-06-07

3 czerwca 2023 r. przy dworze z Drogini w Skansenie w Wygiełzowie odbyła się inscenizacja historyczna upamiętniająca wydarzenia związane z powstaniem styczniowym, postaci historyczne i uczestników powstania z terenu Powiatu Chrzanowskiego.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom: uczniom i nauczycielom I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Chrzanowie, ułanom z Towarzystwa Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, seniorom z UTW w Chrzanowie, Państwu Agnieszce i Radosławowi Bąk, Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie.

Realizatorem projektu było Stowarzyszenie Przyjaciele Staszica.

Projekt „Staszicowe Spotkania z Historią – Powstanie Styczniowe” był realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Chrzanowskiego.

 

Artykuł w lokalnej gazecie Przełom