Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

Policja o cyberprzemocy

2023-04-26

W dniu 21 kwietnia 2023 roku w naszej szkole odbyła się prelekcja profilaktyczna dla uczniów klas pierwszych o tematyce „Cyberprzemoc - zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu”. Zajęcia przeprowadziła– P. Kinga Korbel i P. Marek Kalarus z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie.   Prelekcja miała na celu edukację prawną młodzieży w zakresie cyberprzemocy. Podczas zajęć został bardzo szczegółowo omówiony wątek mobingu elektronicznego, nagabywania, cyberbullingu, sextingu, groomingu. Młodzież zdobyła wiedzę ,że każdy  kto dowie się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję. Prowadząca uświadomiła młodzież, że Internet, poczta elektroniczna, serwisy społecznościowe i komunikatory są często wykorzystywane do straszenia, szantażowania, nękania lub rozsyłania kompromitujących filmików lub zdjęć innych osób. W sieci dochodzi do licznych zachowań agresywnych, czy aspołecznych, w których młodzi ludzie są nie tylko ofiarami, ale coraz częściej sprawcami. Ta cenna prelekcja uwrażliwiła młodzież na problem Cyberprzemocy.