Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022
2023-03-09

Podczas festiwalu naukowego „Noc w Liceum” 24 lutego 2023 roku uczniowie klasy 2C i 3C - Emilia Smalcerz, Natalia Puchała, Antonina Kołodziej, Natalia Opyd i Szymon Gój pod opieką Pani Profesor Marzanny Mąsior przeprowadzili pokaz pt.: “W świecie doświadczeń i eksperymentów”. Pokaz polegał na prezentacji różnych eksperymentów chemicznych takich jak: duch w probówce, spalanie magnezu, pasta słoniowa, lampa lawa, działanie tlenkiem manganu (IV) na perhydrol, redukcja związków manganu (VII) w zależności od środowiska, termiczny rozkład dichromianu (VI) amonu oraz reakcja sodu z wodą. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą i zaangażowaniem w przygotowanie pokazu, który został przyjęty z dużym entuzjazmem przez publiczność.