Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

SUKCES PAWŁA TUŻ PRZED MATURĄ

2023-03-08

Z radością informujemy, że uczeń klasy 4 E – Paweł Bolek – został laureatem konkursu wiedzy
o Stanach Zjednoczonych i zdobył zaszczytne drugie miejsce w Polsce.

 

Nagrodą dla Pawła jest miesięczny staż w Amerykańskiej Izbie Handlowej – instytucji mającej na celu rozwój współpracy gospodarczej polsko-amerykańskiej oraz kilkudniowe zwiedzanie Warszawy.

 

W konkursie wzięło udział ponad 1000 uczestników z całej Polski. Konkurs podzielony jest na trzy etapy w trakcie których uczestnicy zobowiązani są do: szukania, czytania, pisania, notowania, filmowania i ćwiczenia przed lustrem. Trzy etapy i tylko kilkoro laureatów i laureatek. To w skrócie „I Know America”, konkurs wiedzy o Stanach Zjednoczonych dla uczniów szkół średnich, który od 18. lat organizowany jest przez Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych Ameryki i Amerykańską Izbą Handlową.

 

CO MUSIAŁ ZROBIĆ PAWEŁ !!!

W etapie I  – świetnie napisał test jednokrotnego wyboru, składający się z 30. pytań w języku polskim i 30. pytań w języku angielskim.

W etapie II  -  do którego weszło 60. uczestników napisał doskonały esej w języku angielskim.

W etapie III – finałowym - w Warszawie, pokonał 13. innych finalistów i nagrywając filmy, w których wypowiada się na zadany temat .