Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022
2017-04-12

W dniu 4 kwietnia odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z Panią Iwoną Szelichiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie na temat szkodliwości kontaktu z substancjami psychoaktywnymi.  

Uczniowie dowiedzieli się jakie mogą być konsekwencje posiadania narkotyków i o szkodliwych dla zdrowia skutkach kontaktu z nimi. Tematem spotkania były także dopalacze jako narkotyk wyjątkowo niebezpieczny. Omówiono konsekwencje, skutki uboczne zażywania dopalaczy.