Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

Warsztaty laboratoryjne na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

2023-02-23

21 lutego 2023 roku klasa 1c pod opieką prof. Bożeny Bierca i prof. Elżbiety Klekotki uczestniczyła w cyklu warsztatów laboratoryjnych pt. „Rośliny w szkole i ich DNA” na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.


Pierwsze zajęcia „Skąd wiadomo, czy mamy geny” prowadziła pani prof. dr hab. inż. Magdalena Klimek-Chodacka, absolwentka naszej szkoły. Uczniowie badali metodą LAMP, czy w próbce znajduje się DNA, następnie przeprowadzali elektroforezę i obserwowali próbki w świetle UV. Przy okazji nauczyli się korzystać z mikropipet automatycznych.
Drugie zajęcia dotyczyły bioinformatyki – uczniowie analizowali DNA przy użyciu komputerów. Trzecie zajęcia „Klonowanie roślin” – w sterylnych warunkach młodzież pasażowała rosiczki i muchołówki na podłoże agarozowe.