Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022
2017-04-11

W dniu 29 marca 2017  uczniowie klas pierwszych  uczestniczyli  w warsztatach dotyczących kreatywnego myślenia. Zajęcia przeprowadziły Panie Krystyna Trojanowska i Marta Piechowicz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chrzanowie.

Kreatywność to umiejętność której można się nauczyć. Uczniowie podczas zajęć wykonywali zadania i ćwiczenia rozwijające kreatywność. Dowiedzieli się, jak wykorzystać ją w efektywnym uczeniu się.