Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022
2023-02-06

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie realizuje projekt „Modelowa szkoła” w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia dla szkół i placówek oświatowych 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne RPOWM na lata 2014-2020. 

Szkoła, za otrzymane dofinansowanie w wysokości 90 tys., utworzyła pracownię STEAM wyposażoną w laptopy, okulary VR, drukarkę 3D, roboty. Dzięki projektowi młodzież może realizować swoje pomysły w TV Olimp.
Nagrania powstają we własnym studio i wyświetlane są na ekranie w holu szkoły.