Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

Małopolska Chmura Edukacyjna - biologia

2022-12-21

Tematem zajęć była budowa i funkcjonowanie nerki oraz funkcjonowanie organizmu człowieka w warunkach ekstremalnych. Teraz już wszyscy wiedzą, co się dzieje w naszym organizmie, jak nurkujemy, czy też przebywamy w wysokich górach. Następnie uczniowie wykonali sekcję nerki i płuca. Zajęcia prowadzone są we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.