Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

XXI Powiatowy Konkurs Matematyczny „Wartość pieniądza w czasie ”

2022-12-08
OGŁASZAMY POWIATOWY KONKURS Z MATEMATYKI
 
Konkurs zostanie zorganizowany 20 grudnia 2022 roku, w sali 44. o godzinie 9.20. Organizatorką i pomysłodawczynią konkursu jest Iwona Małocha – nauczycielka matematyki w I LO w Chrzanowie. W pracach komisji
konkursowej bierze udział pani Kinga Rumin i Katarzyna Jedynak. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2002 roku. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów z całego powiatu chrzanowskiego. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do samodzielnego studiowania pojęć wykraczających poza obowiązujący materiał nauczania matematyki, a bardzo przydatnych w życiu codziennym. Termin zgłoszenia uczestników upływa 16 grudnia 2022 roku o godzinie 10.00. Prosimy nauczycieli matematyki o wysłanie listy osób chętnych do wzięcia udziału w konkursie na adres: iwonamalocha@wp.pl.
 

Treść zadań konkursowych obejmuje następujące zagadnienia:

 •       oprocentowanie proste,
 •       oprocentowanie składane,
 •       kapitał początkowy,
 •       liczba lat oprocentowania,
 •       stopa procentowa,
 •       oprocentowanie składane z kapitalizacją odsetek ciągu roku,
 •       efektywna stopa procentowa,
 •       rachunek dyskonta,
 •       dyskontowanie proste,
 •       dyskontowanie składane,
 •       koszt kredytu.

 

Konkurs ma charakter jednorazowego sprawdzaniu znajomości wymienionych pojęć i ich zastosowania. Uczniowie rozwiązują zadania w trzech  kategoriach wiekowych: 

                       

 •       klasa druga liceum,
 •       klasa pierwsza liceum,
 •       klasa ósma szkoły podstawowej.

 

 

W czasie konkursu można korzystać  z prostego kalkulatora, ale nie wolno korzystać z tablic matematycznych.

Komitet organizacyjny, któremu przewodniczy dr Bożena Bierca- dyrektor I LO przewiduje nagrody i wyróżnienia. Patronat nad konkursem sprawuje Starosta Powiatu Chrzanowskiego.

 

                                                                                        Iwona Małocha