Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022
2022-11-07
5 listopada 2022 roku uczniowie klasy 1c uczestniczyli w wykładach z biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tematem wykładów były:
"Do dna DNA - czyli jak czytać ze zrozumieniem książkę kucharską życia" 
"Mikroorganizmy - nowoczesne fabryki".
 
Czy wiecie, że lek talidomid, który został wprowadzony na rynek w 1957 roku pierwotnie otrzymywano jako racemat, to znaczy mieszaninę zawierającą w równych proporcjach oba enancjomery R-talidomid miał działanie uspokajające, nasenne i przeciwwymiotne, ale S-talidomid hamował angiogenezę u płodów, co  powodowało bardzo poważne wady genetyczne płodów.