Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

Powiatowa Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

2022-10-16

12 października w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie odbyła się uroczysta, powiatowa akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Poprowadzili ją i uświetnili swoimi występami uczniowie 1 LO im. Stanisława Staszica w Chrzanowie. Podczas uroczystości Starosta Chrzanowski Andrzej Uryga oraz Wicestarosta Bartłomiej Gębala wyróżnili Dyrektorów i Pedagogów z Powiatu Chrzanowskiego. Dodatkowo podczas uroczystości z okazji Święta Edukacji Narodowej przyznane zostały tytuły honorowe „Zasłużony Nauczyciel dla Powiatu Chrzanowskiego szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski" czyli nagrody przyznawanej nauczycielom – emerytom, którzy w okresie wieloletniej pracy zawodowej wyróżnili się szczególnie osiągnięciami w dziedzinie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej... Jedną z laureatek została p. Halina Łabuzek – wieloletnia wicedyrektor  i   nauczyciel geografii oraz przysposobienia obronnego naszej szkoły.  Współorganizator I Powiatowego Zlotu Klubów Europejskich w 2000 r. W 2001 r. wpisana na listę ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Pełniła funkcję opiekuna praktyk studenckich Akademii Pedagogicznej i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Młodzież pod Jej opieką zwiedziła niemal całą Europę. Po przejściu na emeryturę dalej czynnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej.

 

Serdecznie gratulujemy!