Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

Spotkanie Koła Krajoznawczego z Prezesem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

2022-06-09

W dniu 9 czerwca w sali 44 odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z Panem Remigiuszem Lichotą - prezesem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Chrzanowie. Uczestniczyła w nim także Pani dyrektor Bożena Bierca. Na początku uczennice klasy Id przedstawiły krótki program artystyczny. W dalszej części spotkania zostały wręczone legitymacje członkowskie nowym członkom Koła Krajoznawczego PTT przy I LO w Chrzanowie. Wybrano władze Szkolnego Koła Krajoznawczego PTT. Prezesem na kolejną kadencję została Pani Barbara Wawrzyniak, sekretarzem Pani Joanna Mamica, a skarbnikiem Pan Robert Daszyk. Na zakończenie spotkania Pan Remigiusz Lichota wygłosił prelekcje na temat działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oddział Chrzanów.