Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

Lekcja anatomii człowieka w Muzeum Anatomii CM UJ

2022-06-07
We wtorek 7 czerwca uczniowie klasy 3dsp o profilu biologia - chemia - matematyka uczestniczyli w zajęciach anatomii człowieka w Muzeum Anatomii Człowieka CM UJ.
Zajęcia prowadzone były przez pracowników Katedry Anatomii Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego i panią Beatę Urbańczyk.