Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

Historyczny sukces Piotra w skali kraju!

2022-05-11

Z przyjemnością informujemy, że uczeń klasy 2 a naszego liceum – PIOTR HEJMO został laureatem ogólnopolskiego konkursu „Polska-Węgry-Historia Przyjaźni”. Organizatorzy konkursu to Fundacja Instytut Studiów Wschodnich
w Warszawie oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka w Warszawie. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

Konkurs składał się z dwóch etapów, w trakcie których uczestnicy musieli wykazać się szczegółową wiedzą na temat relacji polsko-węgierskich na przestrzeni dziejów. Reprezentant naszej szkoły pokonał blisko 2,5 tysiąca
przeciwników z całego kraju i znalazł się w ścisłej czołówce laureatów, czym zapracował sobie na stypendium finansowe oraz nagrody rzeczowe. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 22 kwietnia 2022 r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie.

Opiekę nad laureatem sprawowała p. Aleksandra Marzec.