Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2022

Lekcja o bakteriach w szpitalu

2022-04-22

22 kwietnia 2022 roku klasa 1c pod opieką pani dyrektor Bożeny Biercy i pani Elżbiety Klekotki uczestniczyła w zajęciach z mikrobiologii w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie, z którym I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie ma podpisane porozumienie o współpracy.

Pani mgr Joanna Fijołek, kierownik ZDL zapoznała uczniów z arkanami pracy laboratorium.Młodzież dowiedziała się, jak się pobiera materiał do badań i jak się je wykonuje. Najciekawsze były obserwacje bakterii i metody badania oporności bakterii na antybiotyki. Uczniowie wykonali również swój projekt badawczy. I jak to z bakteriami bywa, tu nie da się nic zrobić na cito, gdyż na wyniki trzeba trochę poczekać.