Najlepsze Licea w Polsce - Perspektywy - Srebrna Szkoła 2021

Małopolska CHmura Edukacyjna - Przedsiębiorczość

2021-11-08

Młodzież biorąca udział w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej panel Przedsiębiorczość piątkowe zajęcia odbyła na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Podczas zajęć, które prowadziła Pani dr Małgorzata Kosała,  dyskutowali na temat obszarów oraz czynników składających się na  ekosystem przedsiębiorczości.  

Po zajęciach na Uczelni uczniowie mogli obejrzeć w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego  wiele unikatowych monet, medali, a także najrzadsze starodruki i mapy.

W pięknych, odremontowanych salach Pawilonu Józefa Czapskiego poznali historię tego niezwykłego pisarza i malarza, a na wystawie czasowej „Czapski z Kurozwęk” malarstwo Józefa Czapskiego z kolekcji Jolanty z Wańkowiczów markizy de Boisgelin i jej męża Gilles’a markiza de Boisgelin w zbiorach Michaela Popiela markiza de Boisgelin w Kurozwękach.